Cegeka-dsa stelt Arjan van Dijk aan als directeur Solution Management

02-02-2015

Cegeka-dsa stelt Arjan van Dijk aan als directeur Solution Management

Cegeka-dsa benoemt Arjan van Dijk (57) tot directeur Solution Management. Arjan treedt op 1 maart 2015 in dienst en wordt verantwoordelijk voor zowel business development als het optimaal op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen van het cegeka-dsa aanbod.

Van Dijk gaat zich ook richten op de standaardisatie van oplossingen van cegeka-dsa. Zo moeten de oplossingen de standaarden CORA (Corporatie Referentie Architectuur) en VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur) gaan ondersteunen. Van Dijk gaat daarnaast samenwerking zoeken met andere partijen om tot een geharmoniseerd softwareplatform voor woningcorporaties te komen.

Arjan van Dijk is tot zijn indiensttreding bij cegeka-dsa nog werkzaam bij woningcorporatie Stadgenoot, waar hij sinds 2012 Manager IT is. Daarvoor is hij 7,5 jaar werkzaam geweest bij Ymere als Manager Informatisering. Arjan is daarnaast voorzitter van de klankbordgroep CORA, bestuurslid van VERA en bestuurslid van NetwIT, de vereniging van functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor het beleid rond de ICT van woningcorporaties.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software, Cloud
Software