KPMG: Chipfabrikanten zien vraag naar sensoren als belangrijkste groeimarkt
09-02-2015 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

KPMG: Chipfabrikanten zien vraag naar sensoren als belangrijkste groeimarkt

Producenten van halfgeleiders verwachten dat de vraag naar sensoren dit jaar voor de belangrijkste groei in de sector gaat zorgen. Vooral nieuwe toepassingen in de medische zorg zullen de behoefte aan sensoren doen toenemen. Daarnaast zal de toepassing van halfgeleiders in microprocessors, in de opto-elektronica en in allerlei soorten geheugens aanzienlijke groei gaan genereren. De toenemende vraag is volgens de bedrijven vooral een gevolg van het steeds intensievere gebruik van het internet en de grotere behoefte aan wearables, elektronische apparatuur die consumenten op hun lichaam kunnen dragen.

Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 150 bestuurders van ondernemingen die chips produceren. De bedrijven verwachten bovendien dat halfgeleiders steeds breder zullen worden toegepast en dat de omzet op een steeds breder terrein gerealiseerd zal worden. Nu de groei van het gebruik van chips in smartphones en tablets stagneert, worden het gebruik van het internet en wearables steeds belangrijker als inkomstenbron. De bedrijven zien de Verenigde Staten, China en Europa het komend jaar als de belangrijkste geografische afzetmarkten. De onderzochte bedrijven verwachten dat de medische sector het komend jaar de belangrijkste afzetmarkt zal zijn, gevolgd door de communicatie- en netwerkbranche en de consumentensector. De helft van de bedrijven verwacht dat de computerindustrie en de automobielsector voor een belangrijke groei van de vraag zullen zorgen.

Expansief karakter
De onderzochte bedrijven zijn opvallend positief over de winstverwachtingen in de sector, zowel voor 2015 als voor de komende drie jaar. Bijna 90% van de ondernemingen verwacht dat de winst het komende jaar zal toenemen. Daarbij gaat een meerderheid uit van een winststijging van 1 tot 5%. Bijna 10% verwacht een winststijging van meer dan 20%. Ondernemingen in China zijn het meest positief. De helft van de onderzochte bedrijven verwacht een toename van de winst van 6 tot 10%. “De grote verschillen in de winstverwachtingen van de bedrijven zijn typerend voor het expansieve karakter van de sector”, zegt Kees Stigter, partner bij KPMG en segmentleider Technology. Stigter: “De bedrijven die beschikken over de meest waardevolle intellectuele eigendommen en hun producten mogen leveren aan de meest snelgroeiende markten mogen ook de hoogste winsten verwachten. Bedrijven die aangewezen zijn op de gevestigde markten en te maken hebben met een groot aantal vergelijkbare concurrenten moeten zorgen dat ze harder gaan groeien dan de economie om hun winstmarges op peil te kunnen houden. Toch staat de gehele sector voor een reeks van uitdagingen. Het steeds nauwkeuriger voorspellen van de marktvraag is er zo één, maar ook het investeren in de juiste nieuwe kansen in de markt, het beheer van de steeds hogere ontwikkelingskosten van meer geïntegreerde oplossingen en het omgaan met de toegenomen concurrentie in China. De wijze waarop de industrie deze uitdagingen aanpakt, zal bepalend zijn voor het succes van 2015."

Mobiel betalen in de lift
Uit het onderzoek van KPMG blijkt het mobiele betalen door de bedrijven nog steeds gezien wordt als een veelbelovende markt voor applicaties. Ruim de helft van de onderzochte bedrijven verwacht dat het mobiel betalen binnen twee jaar de belangrijkste vorm van betalen zal zijn. Bedrijven in de Verenigde Staten hebben hier duidelijk minder hoge verwachtingen van. Daarom is het interessant om te zien of nieuwe platforms in staat zullen zijn om het betaalgedrag van Amerikanen te veranderen. Nieuwe technologieën in de Amerikaanse automobielsector hebben immers de afgelopen jaren ook gezorgd voor een forse toename van het gebruik van chips. In dat kader geeft 65% van de onderzochte bedrijven overigens aan de zelfsturende automobiel niet binnen tien jaar op de markt te zien. Dat is opvallend omdat de onderzochte bedrijven in het algemeen geen enkele technische uitdaging uit de weg gaan.”

WK

Terug naar nieuws overzicht
Hardware