'Kabinet mist IT-visie, Blauwdruk en Roadmap ICT nodig'

18-02-2015 | door: Witold Kepinski

'Kabinet mist IT-visie, Blauwdruk en Roadmap ICT nodig'

Minister Blok dwingt rapport Elias in verouderde structuren en mist elke visie op de paradigma verschuiving die informatietechnologie teweeg brengt. Hij remt. Dit meldt Adriaan Meij (foto) in het betaalde rapport 'Kabinet mist IT-visie' met bijdragen van Jan Baan, Ad Nederlof en een praktijk deskundige die anoniem is.

Meij meldt: "Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mist in zijn brief aan de Tweede Kamer over het Eindrapport Tijdelijke Commissie ICT Projecten elke kans om het informatiseringbeleid van de Rijksoverheid naar een hoger strategisch plan te trekken. Aan het bestuur over ICT verandert niets, het Bureau ICT Toetsing is teruggebracht tot een tamme eend en er komt geen ICT minister in het Kabinet die verantwoordelijk is voor alle aspecten van het informatiseringbeleid. Daarmee zet hij het informatiseringbeleid van de Rijksoverheid verder op afstand van de realiteit van morgen."

In het rapport worden zaken besproken zoals Geen visie op informatiseringbeleid, Kritiek op aanbestedingsmoraal, Bestaande structuren blijven intact, Actualisering I-strategie en Contouren van een Rijkscloud.

'Blauwdruk en Roadmap ICT nodig'

Het rapport van de ICT Commissie Elias gaat voorbij aan de revolutie die zich in de informatietechnologie voltrekt. Het is tijd dat het Kabinet een strategische visie en een Roadmap ontwikkelt meldt Meij in een ander rapport genaamd 'Blauwdruk en Roadmap ICT nodig'.

Meij: "Informatietechnologie wordt de komende jaren meer dan ooit gedreven door het samenvloeien en elkaar versterken van krachtenpatronen op het gebied van sociale verhoudingen, mobiliteit, de Cloud en ontsluiting van informatie. Het Amerikaanse onderzoekbureau Gartner gebruikt een denkmodel “The Nexus of Forces” over het samenvloeien en elkaar versterken van krachtenpatronen op het gebied van (1)sociale verhoudingen, (2) mobiliteit, de (3)Cloud en (4)ontsluiting van informatie. Het Kabinet moet in het bijzonder dealen met mobiliteit, big data analytics, social media en de Cloud. Noch de Commissie Elias, noch minister Blok braken zich het hoofd over de vraag welke keus de Rijksoverheid zou moeten maken bij investeringen in nieuwe technologie. ICT innovator Jan Baan maakte zeer kritische notities over het werk van de Commissie Elias. Hij wil die investeringen in belangrijke mate richten op proces Apps en niet meer op de verouderde bestaande technologielagen. Dat betekent dat het te creëren Bureau ICT Toetsing (BIT) en aangestelde Chief Information Officers (CIO’s) heel sterk vanuit de zakelijke inhoud naar projecten moeten kijken en gesleutel om oude proceslagen steeds maar weer aan te passen moeten verbieden. Een dergelijk visionair beleid heeft consequenties voor Nederlandse systeem integratoren zoals Capgemini, Ordina en Atos die nog veel verdienen aan uurtje-factuurtje projecten om oude applicaties en infrastructuren van Rijk en Zelfstandige Bedrijf Organen (ZBO) bij de tijd te maken. Het is tijd dat het Kabinet een overkoepelende strategische visie en een daarbij horende technologische Roadmap ontwikkelt voor de informatisering van het Rijk in de komende twintig jaar."

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid