Nederland verandert, en IT helpt daarmee

23-02-2015 | door: Witold Kepinski

Nederland verandert, en IT helpt daarmee

De overheid krijgt de komende jaren te maken met een aantal grote veranderingen in wet- en regelgeving en takenverplichtingen. IT speelt hierin een belangrijke rol, maar dan zal de IT-organisatie ook zelf moeten veranderen.

2015 is een jaar van verandering. Ikzelf start dit jaar met een nieuwe baan als account executive bij Nutanix. Er waren voor mij verschillende redenen om zo’n stap te zetten, maar een erg belangrijke was de verandering zelf. Jarenlang werkte ik, overigens met veel plezier, bij Netapp en hield ik me bezig met converged infrastructuren “oude stijl”. De hyperconverged infrastructuur van Nutanix vertegenwoordigt voor mij het datacenter van de toekomst.

Ik ben niet de enige die dit jaar met verandering te maken krijgt. Ook mijn werkgebied, de overheid & non profitsector, krijgen de komende jaren met verandering te maken. In de zorg rukt de privatisering bijvoorbeeld op en vallen behandelingen steeds meer in het domein van de verzekeraar. Op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg en werk en inkomen komen verantwoordelijkheden steeds meer bij lagere overheden te liggen.

De IT-belofte

Al die veranderingen in verplichtingen en verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat overheidsinstellingen flexibel moeten zijn. Iedere dag kan er immers nieuwe wet- en regelgeving ingaan die tot gevolg heeft dat processen opnieuw ingericht moeten worden. IT speelt hierbij een cruciale rol. Door systemen van verschillende overheidsinstanties aan elkaar te koppelen, kunnen processen bijvoorbeeld worden vereenvoudigd en versoepeld.

Dat is echter niet de enige manier waarop IT de overheid kan faciliteren bij veranderingen. Veel overheidsdiensten zijn tegenwoordig uitbesteed en de overheid neemt steeds vaker de rol van regisseur op zich. Denk bijvoorbeeld aan de publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van wegenbouw door Rijkswaterstaat. Door zo’n samenwerking met een IT-platform te ondersteunen, kan de overheid de samenwerking stroomlijnen. En last but not least: IT kan helpen om een brug te slaan naar de burger. Via een zorgportal krijgt een burger bijvoorbeeld zelf controle op zijn zorg.

Een nieuwe IT-organisatie

IT-organisaties van overheidsinstellingen kunnen die rol nu nog maar ten dele waarmaken. Organisaties zijn van oudsher horizontaal georganiseerd, met aparte rollen en afdelingen voor storage, virtualisatie, functioneel beheer et cetera. De nieuwe IT-organisatie is plat en heeft behoefte aan generalisten in plaats van specialisten. Ze schakelt snel en kan meegroeien en krimpen wanneer wettelijke verplichtingen toe of afnemen.

En ook de infrastructuur van de overheid is aan verandering toe. Systemen zijn vaak moeilijk schaalbaar en bijzonder complex. Het datacenter van de toekomst kent deze beperkingen niet. Het nieuwe datacenter bestaat uit een uniek geïntegreerd platform voor gevirtualiseerde datacenters zonder dat een SAN nodig is. De Nutanix-technologie integreert storage en compute in één appliance dat schaalt van 1 tot honderden nodes. Dit nieuwe generatie concept maakt een eenvoudig, elastisch en slim datacenter mogelijk dat de gevirtualiseerde toepassingen in alle eenvoud laat draaien en groeien.

2015 wordt dus niet alleen voor mij een jaar van verandering. Ook voor de overheid en voor IT-organisaties van overheden staan er veranderingen op stapel en is er de komende jaren genoeg te doen. Een veranderende overheid is de nieuwe standaard. Ik ben ervan overtuigd dat ook uw visie op het datacenter gaat veranderen. 

Henk ten Dam, een nieuwe account executive bij Nutanix

Terug naar nieuws overzicht