Lean IT Association biedt standaard voor Lean IT
09-03-2015 | door: Witold Kepinski

Lean IT Association biedt standaard voor Lean IT

Onlangs is de Lean IT Association opgericht, een consortium van internationaal opleidings- en certificeringsorganisaties uit de IT-sector. Bij deze gelegenheid werd door de betrokken organisaties tevens het Lean IT Certification Scheme aan de buitenwereld gepresenteerd. Het certificeringsschema voorziet in een referentiekader voor professionals en bestrijkt verschillende kennis- en competentieniveaus op het gebied van Lean IT.

De Lean IT Association (LITA) wordt geleid door een bestuur dat is samengesteld uit senior bestuurders van de oprichtende organisaties, waaronder Nick Houlton (APMG), Bernd Taselaar (EXIN), Byron Nicolaides (PEOPLECERT), David Ratcliffe (Pink Elephant), Maurice Boon (Quint Wellington Redwood) en Sukhbir Jasuja (ITpreneurs). Het consortium is opgericht om een wereldwijde standaard neer te zetten voor opleiding en certificering in Lean IT, aldus het manifest van het samenwerkingsverband.

Agile en Scrum

Lean is een methode die als doel heeft organisaties efficiënter te laten werken zodat ze adequaat kunnen inspelen op veranderingen in hun externe omgeving. Incrementele en radicale verandermethodes zoals Agile Scrum kunnen worden ingezet om organisaties te ondersteunen bij de transitie naar toepassing van Lean-principes op productie en beheer. De toepassing van Lean IT op IT Service Management kan grote voordelen opleveren, door verspilling te elimineren en de toegevoegde waarde van de IT-services te optimaliseren, aldus Nick Houlton, COO bij APMG: “De Lean-principes worden al langere tijd toegepast in uiteenlopende sectoren. De IT-sector heeft deze principes omarmd onder de noemer ‘Lean IT’. Op het gebied van opleiding en certificering in Lean IT is er tot dusver echter slechts sprake van gefragmenteerde, op zichzelf staande initiatieven en ontbreekt het aan een universeel erkend programma en ‘thought leadership’. De Lean IT Association wil hier verandering in brengen.”

Maurice Boon, CEO bij Quint: “De Lean IT Association is het bewijs dat het delen van kennis en ideeën de weg vrijmaakt naar de ontwikkeling van een nieuwe wereldwijde best practice. Vorig jaar heeft Quint, als ‘thought leader’ op het gebied van Lean IT, een aantal partners en concurrenten benaderd om dit wereldwijde initiatief op het gebied van Lean IT gezamenlijk leven in te blazen. In plaats van de intellectuele eigendom van elke afzonderlijke organisatie te beschermen, hebben we besloten onze krachten te bundelen en een wereldwijd platform te creëren met als doel best practices op het gebied van Lean IT te delen en (verder) te ontwikkelen. Wij nodigen alle voorlopers op het gebied van Lean IT van harte uit om onze ideeën te toetsen en de bestaande practices te verrijken zodat we samen één echt wereldwijd erkende set van best practices kunnen ontwikkelen.”

LITA

Het Lean IT Certification Scheme omvat een viertal certificeringen voor verschillende niveaus: startend bij de basis met Lean IT Foundation, daarna als volgende stap Lean IT Kaizen Lead en uiteindelijk eindigend bij Lean IT Leader of Lean IT Coach. De afzonderlijke, oplopende niveaus reiken elk steeds meer kennis en vaardigheden aan en leiden uiteindelijk tot competenties waarmee een professional de invoering of verdere ontwikkeling van Lean IT-initiatieven in een organisatie kan ondersteunen. Opleiders kunnen via de website van de Lean IT Association een aanvraag indienen voor accreditatie door een van de exameninstituten die aan LITA zijn verbonden. Dit houdt in dat hun opleidingsprogramma, lesmateriaal en docenten beoordeeld en geaccrediteerd worden op basis van LITA-normen.

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht