Twin datacenter voor Heerema Fabrication Group
30-03-2015 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Twin datacenter voor Heerema Fabrication Group

Heerema Fabrication Group (HFG) was op zoek naar een partner om haar ICT-infrastructuur te vernieuwen, aangezien de bestaande infrastructuur niet meer aan de eisen voldeed. Het bedrijf is in zee gegaan met PQR. In deze case leest u alles over dit project, het probleem waar HFG tegen aanliep, de implementatie van de nieuwe infrastructuur en de resultaten van dit project. 

Case
De ICT-infrastructuur van Heerema Fabrication Group (HFG) was verouderd en de onderhoudscontracten liepen af. In samenwerking met Heerema Fabrication Group heeft PQR een nieuw Architectuur- en Designontwerp gemaakt. De implementatie van het project is voltooid. In vergelijking met de oude situatie gaan de ICT-beheerkosten niet omhoog; er wordt nu meer gedaan voor minder.

Heerema Fabrication Group BV
Heerema Fabrication Group (HFG) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van grote en gecompliceerde offshore platforms voor de olie & gas en energie-industrie. HFG biedt een uitgebreid dienstenpakket, waaronder front-end engineering, gedetailleerd fabricage-ontwerp, procurement, constructie en installatie van dergelijke platforms.

Vier grote werven (fabricage facilities) rond de Noordzee en in Polen en een engineeringorganisatie met meerdere disciplines in Nederland geven HFG de mogelijkheid om grote constructies in gecontroleerde condities te ontwerpen en te bouwen.

Vervanging decentrale ICT omgevingen
De decentrale ICT-omgevingen waren verouderd en de onderhoudscontracten liepen ten einde. HFG heeft deze ICT-infrastructuur in vijf jaar afgeschreven; na deze periode was er weer budget beschikbaar. In 2011 schreef HFG een Request for Proposal (RfP) uit voor het functioneel ontwerp van een nieuwe datacenteromgeving. HFG wilde twee nieuwe datacenters, een primair en een secundair datacenter geschikt als Ontwikkel Test Acceptatie (OTA) omgeving en uitwijklocatie. Het nieuwe datacenter moest minimaal vijf jaar toekomstvast en op de wereldwijd geldende ICT-standaarden gebaseerd zijn. HFG heeft hiervoor het internationale Hosting & Infra Project (Phoenix) opgestart. De nieuwe ICT-infrastructuur wordt gebouwd in de twee nieuwe interne datacenters die eigendom zijn van HFG en wordt uitgerold in vier locaties in Nederland (2), Engeland (1) en Polen (1).

De achtergrond: One HFG
Peter van Kuik, Projectmanager ‘Phoenix’: “Vanaf 2009 zijn we gestart met de standaardisatie van onze infrastructuur in alle vestigingen. Onderling uitwisselen van bestanden en data is dan immers een stuk eenvoudiger en met moderne softwarepakketten is het mogelijk om veilig virtueel samen te werken. In januari 2011 is One HFG aangekondigd; One HFG heeft als hoofddoel om de 4 werven samen te smeden tot één organisatie. Hiertoe is het van groot belang om een centraal datacentermodel te implementeren. Het staat voor één ICT-infrastructuur, één communicatieplatform en één manier van communiceren voor al onze vestigingen, vanuit onze eigen datacentra.”

Verbeteringen
Bovengenoemde infrastructuur was niet alleen verouderd maar ook slechts ten dele geconsolideerd; in de nieuwe datacenters is consolidatie gemaximeerd en geoptimaliseerd. In het kader van deze ontwikkelingen is ook het Wide Area Network (WAN) opnieuw ontworpen met hogere bandbreedtes. Alle servers zijn gevirtualiseerd met behulp van Microsoft Hyper-V Server 2012 R2. Alle business kritische diensten zijn nu redundant uitgevoerd. De servers zijn geïnstalleerd in ge-upgrade serverruimtes op 2 van de 4 werven.

Doelstellingen nieuwe infrastructuur
“De doelstellingen van de nieuwe infrastructuur zijn tweeledig,” zegt Van Kuik. “Aan de ene kant is het de bedoeling dat de infrastructuur de HFG strategie faciliteert en samenwerken efficiënt maakt. Dat wordt mogelijk gemaakt via het centraliseren van de ICT front- en backend in het datacenter. Aan de andere kant moet de nieuwe ICT-omgeving op basis van de nieuwste ICT-standaarden worden gerealiseerd om het onderhoud te vereenvoudigen en zowel proactieve als reactieve support mogelijk te maken. De nieuwe omgeving moet 5 jaar mee kunnen en flexibel zijn om onverwachte groei op te kunnen vangen.”

Het gewenste resultaat
HFG krijgt nu een twin datacenter waarop de nieuwe ICT-infrastructuur draait. Aan de hand van adviesworkshops heeft HFG besloten om op HP-apparatuur te standaardiseren. Het datacenter is ingericht met HP rack mounted servers, HP 3PAR storage, HP StorageWorks P2000 als back-up target en HP Core Switches. Het geheel is beveiligd met Veeam back-up-technologie.

Om de vereiste parameters vast te stellen, vond vervolgens een ontwerpworkshop plaats. Tijdens deze workshop zijn de naamgeving van de server, de indeling van de schijven, de IP-adressen, de standaard gateway en DNS servers gedefinieerd. Ook is bepaald welke Virtual Local Area Networks en connecties met het Storage Area Netwerk nodig waren. Tot slot zijn de service accounts en de configuratie van de Microsoft Hyper-V infrastructuur vastgesteld. Op basis van deze beslissingen is de ICT-infrastructuur geïmplementeerd.

PQR-aanpak
Van Kuik: “De projectaanpak die PQR hanteert, werkt erg goed. We hebben buy-in van alle belanghebbenden binnen de organisatie gekregen, omdat we stapsgewijs te werk zijn gegaan. Duidelijk, overzichtelijk , met rapportages voor het management en de specialisten. Het eindresultaat mag er wezen! Met het budget van vijf jaar terug hebben we nu een ultramodern, redundant en schaalbaar twin datacenter weten te realiseren. De ICT-beheerkosten gaan niet omhoog; we doen nu meer voor hetzelfde geld!”

Probleemstelling

 • ICT Infrastructuur is verouderd
 • Onderhoudscontracten lopen af
 • Beperkte schaalbaarheid
 • Business continuïteit
 • Wens om eenvoudig en veilig met meerdere kantoren in meerdere landen samen te werken

De PQR-aanpak

 • Organisatie ontwerpworkshops om gewenst resultaat helder te definiëren
 • Organisatie adviesworkshop om hardwarekeuze te bepalen
 • Betrekken van alle belanghebbenden en een heldere rolverdeling
 • Implementatie hard- en software
 • Highlight rapportages en financiële verantwoording
 • Dagelijks terugkerend gedegen risicomanagement en operationeel overleg

Resultaat

 • Een redundant uitgevoerd twin datacenter (productie en uitwijk)
 • Server based computing vanuit gecentraliseerde ICT front- en backend
 • Eén uniform collaboration pakket voor alle vestigingen
 • Schaalbare omgeving
 • Hoge mate van business continuïteit
 • Kostenbesparing door consolidatie
Terug naar nieuws overzicht
Datacenters