Agile werken op afstand
27-04-2015 | door: Witold Kepinski

Agile werken op afstand

Het feit dat het nieuwe werken inmiddels in bijna iedere organisatie gemeengoed is geworden, strijkt tegen de haren in van de Agile / Scrum methodiek, waarbij nauwe samenwerking vereist is. Is fysiek bij elkaar zijn nodig om Agile / Scrum te laten slagen?

Team versus individu

Ik ben zelf op dit moment gedetacheerd bij een grote bank in Nederland. Een voorloper op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW) met kantoorruimtes die volledig dienstbaar zijn aan het innovatieve, flexibele werkplekconcept. Volgens de organisatie is HNW noodzakelijk in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar balans tussen werk en privé. Er wordt meer rekening gehouden met de veranderende individuele wensen van medewerkers. De locatie en het tijdstip waarop je wilt werken kan zelf bepaald worden en er zijn geen vaste werkplekken. Dit wordt ondersteund door optimale ICT-oplossingen, zoals videoconferencing en telewerken. Bij HNW staat de individu centraal. Maar dit staat haaks op Agile werken, waarbij juist het team centraal staat.

Als Scrummaster bestaan mijn dagelijkse werkzaamheden uit het faciliteren van het team, zodat het team niets in de weg staat om goed te kunnen werken. Een goed functionerend team is namelijk de ‘sleutel tot succes’. Ook het in gang zetten en bewaken van een correcte scrum-implementatie behoort tot de werkzaamheden. En daarnaast ben ik voor een gedeelte als tester werkzaam. Hands-on testen is iets wat ik niet los kan laten.

Voordelen Agile/Scrum

Op een Agile/Scrum manier werken heeft veel voordelen. De omgeving binnen de bank is dynamisch en vraagt een manier van werken die is ingericht op veranderingen. Agile biedt mogelijkheden om snel te kunnen schakelen indien dat door een verandering noodzakelijk is. Bovendien kan er ingespeeld worden op voortschrijdend inzicht. Verder heeft Agile als voordeel dat er sprake is van snelle communicatie tussen teamleden. Dit is noodzakelijk om goed te functioneren, evenals het nauw samenwerken met de business en de klant of eindgebruiker. Tot slot zorgt Agile werken voor controle en inzicht in de voortgang van softwareontwikkeling.  

Combineren

De verschillen tussen beide trends zijn groot. Agile werken verlangt een goed functionerend team, waarbij samenwerken, continue afstemming en betrokkenheid en meetings op vaste tijden en een vaste locatie, centraal staan. Bij HNW wordt er, in tegenstelling tot Agile, een oplossing geboden aan de individuele wensen van medewerkers waardoor je zelf kunt bepalen hoe, waar en wanneer jij je werk doet.  De vraag is: Hoe kunnen we dit combineren om tot werkbare oplossingen komen?  


Beginfase

Het is van belang om in de beginfase vaste momenten in te bouwen en ondanks flexibele werktijden en –plekken, stimuleren om juist wel samen te komen met het team. Van belang bij Agile werken is face-to-face communicatie en zoveel mogelijk vaste werkplekken. Dit kan door een aantal vaste scrumsessies per week in te plannen met een vaste samenstelling waaraan iedereen live dient deel te nemen.

Vrijheid en vertrouwen

Gedurende het proces kan er langzaam meer vrijheid gegeven worden aan scrumleden over het waar en wanneer te werken. Wat bovendien kan helpen bij een optimale samenwerking tussen de diverse teamleden, is het gebruiken van online meetings met bijvoorbeeld Google Hangouts. Op die manier kunnen er korte communicatielijnen gerealiseerd worden tussen de teamleden, ondanks het werken vanuit fysiek verschillende locaties. Zelfsturing is hierbij belangrijk, en dat raakt zowel Agile werken als Het Nieuwe Werken.

Wat bij ons team ook goed werkte, is het inrichten van een ruimte voor alle teamleden in het geval iedereen aanwezig is op kantoor. We hebben nu de ruimte qua werkplekken en ook faciliteiten, zoals ruimtes voor stand-ups, gereserveerd voor de verschillende teams. Dichtbij de business, beheer en andere teams.

Om het hele proces te laten slagen, moest met name het management de aanwezigheid en fysieke zichtbaarheid loslaten. En moest er meer op vertrouwen en zelfredzaamheid van het team worden afgegaan. En afgaan op resultaat.

Om het teamgevoel te versterken komen de teamleden vanuit de meerdere locaties sowieso eens per week naar de locatie en sinds kort doen we dat ook af en toe vanuit onze locatie naar het noorden. En niet onbelangrijk, zo kunnen we onze successen gezamenlijk vieren.

Tot slot

Op basis van mijn eigen ervaringen kan ik stellen dat het absoluut mogelijk is om Agile te werken binnen de inrichting die organisaties hanteren, dankzij HNW. Echter zijn goede afspraken van groot belang en is er flexibiliteit nodig, van zowel de organisatie als de Agile deelnemer. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen. 

Door: Kevin van der Hooft, Testconsultant bij Bartosz ICT

Terug naar nieuws overzicht