DHPA steunt Project Nederland Schoon
08-05-2015 | door: Redactie

DHPA steunt Project Nederland Schoon

De Nationale Politie, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het Openbaar Ministerie en de Technische Universiteit Delft zijn in 2014 gestart met het project Nederland Schoon. Dit project heeft als doel om gezamenlijk met hosters cybercrime aan te pakken waarbij het gebruik van de infrastructuur van Nederlandse hosters een belangrijke rol speelt.

In het project werkt DHPA samen met Justitie (OM en THTC). Onderdeel van dat project is onderzoek van TU Delft (Michel van Eeten) naar een objectieve meting van betrokkenheid van hosters bij abuse. Met die resultaten kan Justitie gericht werken aan het aanpakken van het handjevol partijen die van abuse en cybercrime hun business case hebben gemaakt, want die zijn er helaas. Daarnaast onderzoekt het OM in hoeverre servers in netwerken van hosters actief zijn in botnets, en of er nog mogelijkheden zijn om besmettingen van servers te verminderen.

Juiste methodiek vaststellen
Een viertal DHPA deelnemers heeft naar aanleiding van de eerdere oproep meegewerkt aan de vaststelling van de juiste methodiek. Het gaat hierbij om aanbevelingen zoals een correctie voor het type hosting en uiteraard de omvang. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in de definitieve methodiek. De eerste versie van het onderzoek is inmiddels uit. Hieruit blijkt dat Nederland het goed doet. We staan in de top 5 van landen die (gerelateerd aan omvang van de sector) het beste scoren op bestrijding van abuse en botnets. Maar de groei heeft een keerzijde: het relatieve aandeel van servers in botnets is gestegen.

Gelukkig hebben verreweg de meeste hosters een abuse policy en malware detectie in place. Deze partijen waarschuwen hun klanten of patchen hun servers. Voor een enkeling kan er nog wat aansporing nodig zijn om een abuse policy aan te scherpen en detectie maatregelen te verbeteren. Het Openbaar Ministerie zal hosters die opvallend hoog staan in de abuse lijst aanschrijven.

Terug naar nieuws overzicht
Security