Ordina draagt Jan Niessen voor als commissaris
05-10-2015 | door: Witold Kepinski

Ordina draagt Jan Niessen voor als commissaris

Ordina maakt bekend dat zij jan Niessen voordraagt als commissaris. Hiertoe wordt op 16 november 2015 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Johan van der Werf, voorzitter van de Raad van Commissarissen meldt in een persbericht: "We zijn verheugd over de voorgestelde benoeming van Jan Niessen als commissaris bij Ordina. Met zijn bestuurlijke ervaring, kennis van processen om winstgevendheid en rendement te verbeteren én financiële expertise past hij binnen het gezochte profiel. Daarnaast wordt met de benoeming van de heer Niessen meer aansluiting gevonden bij aandeelhouders en het aandeelhoudersperspectief, hetgeen eveneens van belang wordt geacht gegeven de moeilijke marktomstandigheden van het moment waarbij de omzet, het resultaat en de koers onder druk staan. Wij verwachten dat de heer Niessen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de activiteiten van de Raad van Commissarissen".

WK

Terug naar nieuws overzicht