Nederlandse start-up WorldEmp introduceert Het Nieuwe Werken Plus

21-10-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

Nederlandse start-up WorldEmp introduceert Het Nieuwe Werken Plus

Een getalenteerde collega in het buitenland zonder daarvoor een kantoor te openen. De Nederlandse start-up WorldEmp komt aan deze veelgehoorde wens vanuit het midden- en kleinbedrijf (mkb) tegemoet met de introductie van Het Nieuwe Werken Plus. Via deze service is internationaal hoogopgeleid talent tegen competitieve tarieven aan het personeelsbestand toe te voegen. WorldEmp heeft hiertoe haar eerste internationale kantoor geopend in Pune, één van de belangrijkste universiteitssteden van India.

Het concept van WorldEmp wijkt sterk af van het huidige outsource-model. Standaard-outsourcen vraagt om een uitgebreide projectomschrijving, waarna veel tijd verdwijnt in het controleren en aanpassen van het geleverde werk. Daarnaast wordt de uitleg vanuit Nederland niet altijd goed begrepen en lopen projecten regelmatig vertraging op. Bij Het Nieuwe Werken Plus staat continu audiovisueel contact en desktop sharing met de medewerker op afstand daarom centraal. Directeur Frank Korf van WorldEmp: “De buitenlandse medewerker maakt echt onderdeel uit van het team met Nederlandse collega’s. Via een continue video- en desktopcontact zit jouw collega op afstand bij je op kantoor. Als werkgever ben je voortdurend op de hoogte van de voortgang en kwaliteit, en je kunt dus waar nodig op tijd bijsturen, net als met de Nederlandse medewerkers. Het tijdsverschil is minimaal en dus goed te overzien. Omdat je collega op afstand iets vooruitloopt met zijn/haar werkzaamheden is met een paar goede contactmomenten het werk te beoordelen.”

Talent rekruteren in buitenland
De buitenlandse talenten worden door WorldEmp speciaal gerekruteerd voor de betreffende opdrachtgever. Zij hebben een bachelor- of masterdiploma op zak en beschikken over vier tot acht jaar specifieke ervaring. Na een selectie gaat de nieuwe werknemer aan de slag vanuit het internationale WorldEmp-kantoor, waarbij de medewerker direct door de opdrachtgever wordt aangestuurd en gecontroleerd. In eerste instantie faciliteert WorldEmp hoogopgeleide werknemers voor ICT, engineering en financiële dienstverlening. Het aanbod wordt op korte termijn uitgebreid naar andere specialismen.

Talenten die voor klanten van WorldEmp aan de slag gaan, zijn zorgvuldig geselecteerd, mede op basis van een grondig antecedentenonderzoek. Hun affiniteit met de westerse taal en cultuur is van doorslaggevende betekenis voor de uiteindelijke facilitering van het talent. Er wordt gezocht naar de best mogelijke match tussen de talenten en hun opdrachtgevers en collega’s. WorldEmp hanteert tarieven waarmee klanten tot 70% kunnen besparen op arbeidskosten. De tarieven zijn inclusief recruitment, talent-assessment-test, cultuur- en taaltest, training en scholing, een werkplek op het internationale WorldEmp-kantoor, toegang tot het online videoconferentie- platform, loonkosten, pensioenen, sociale lasten, begeleiding en monitoring door middel van een 360-graden feedbacksysteem.

Concurrentiebestendiger en goed voor BV Nederland
Via het Nieuwe Werken Plus geeft WorldEmp bedrijven toegang tot talent dat in Nederland niet of nauwelijks aanwezig is. Daarnaast gaat het bedrijf outsourcen van projecten tegen, waardoor alle know-how behouden blijft in het bedrijf. Ook wil WorldEmp met de dienst voorkomen dat bedrijven door het tekort aan personeel Nederland verlaten. “Ons doel is om het Nederlandse mkb sterker te maken. Het Nieuwe Werken Plus, dat nog nergens wordt toegepast, biedt het mkb grote strategische en financiële voordelen. Niet alleen wordt het mkb hierdoor flexibeler en concurrentiebestendiger, het is daarmee ook goed voor de BV Nederland”, aldus Korf.

Terug naar nieuws overzicht