ICT-ers overheid moesten van hogerhand stoppen met opsporen van Teevendeal bonnetje
25-01-2016 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

ICT-ers overheid moesten van hogerhand stoppen met opsporen van Teevendeal bonnetje

Tijdens het laatste debat over de Teevendeal, op 16 december 2015, gaf minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), zijn ICT-ers de schuld van het te laat opduiken van het cruciale bonnetje. Hij zei letterlijk: “Dat had een jaar eerder gekund, als ze de juiste mensen op de ICT hadden gehad. Daar zat natuurlijk de fout die is gemaakt". Vanavond werd via Nieuwsuur bekend dat de ICT-ers echter juist op het punt stonden het bonnetje uit een back up te herstellen, maar de opdracht kregen hun werk te staken.

Op 5 juni 2014 kregen de ICT-ers de opdracht met die restore te stoppen. Volgens de mailwisseling was de reden daarvoor dat het "voldoende is als feitelijk is vastgesteld dat er een back-up tape beschikbaar is. Hiermee is (blijkbaar) voldaan aan de meer 'politieke' vraag of er inderdaad een back-up tape beschikbaar is". De mail is verstuurd twee dagen nadat minister Ivo Opstelten aan de Tweede Kamer schreef dat het bonnetje onvindbaar was en dat er geen back-up systeem meer bestond.

De Commissie Oosting, die eerder onderzoek deed naar de Teevendeal, zal daarom opnieuw onderzoek gaan doen. Minister Van der Steur zal zich wederom in een kamerdebat moeten verantwoorden.

Hieronder de e-mails die de redactie van Nieuwsuur aan Commissie Oosting doorgaf:

Mail 4 juni 2014:

Onderwerp:  back-up P01 (voorloper van Jurist)

Hoi XXXX

Via XXX2 komt de formele vraag van XXX1 of er nog back-ups beschikbaar zijn van de P01 omgeving. Dit betreft een een SAP omgeving, zijnde de voorloper van Jurist. Dit systeem heeft nog lange tijd als raadpleeg systeem bestaan. Ergens tussen 2008 en 2012, waarschijnlijk eind 2011/begin 2012, zijn deze systemen uitgezet.

Ik heb het vermoeden dat er destijds nog een laatste back-up van zal zijn gemaakt met het verzoek deze op de plank te leggen.

XXX3

Mail 5 juni 2014:

Onderwerp: RE: back-up P01 (voorloper van Jurist)

[…]

Van XXX2 namens XXX1 het bericht dat de werkzaamheden voor deze tape voorlopig (dus vanaf heden) gestaakt kunnen worden.

[…]

De reden voor het stopzetten van de werkzaamheden is dat het op dit moment voldoende is als feitelijk is vastgesteld dat er een back-up tape beschikbaar is. Hiermee is (blijkbaar) voldaan aan de meer “politieke” vraag of er inderdaad een back-up tape beschikbaar is.

Het ligt op dit moment op het niveau van de directie van DFEZ om aan te geven of het gewenst is dat er daadwerkelijk een restore wordt uitgevoerd. En dus dat de kosten aan uren en voor benodigde infrastructuur gemaakt kunnen worden.

Nogmaals graag jullie bevestiging van de huidige status en wat er aan tapes van deze omgeving beschikbaar is.

En uiteraard het verzoek om vast te leggen wat jullie inmiddels hebben geïnventariseerd en vooral ook om de betreffende tapes zorgvuldig te bewaren.

[…]

XXX3

Mail 6 juni 2014:

Onderwerp:    Re: back-up P01 (voorloper van Jurist)

Hallo XXX3

XXXX heeft wel een tape terug gevonden op jaarbackup van 2011.

Let op, we hebben nog niet alle potentiele relevante tapes geïnventariseerd.

Tape Label: GDI083

[…. hier staan in de mail een hele lijst bestandscodes afgedrukt die aantonen dat de informatie op de tape daarwerkelijk uitgelezen kon worden….]

XXXX

Oosting_reactie.pdf

Terug naar nieuws overzicht