Europese privacytoezichthouders: 'Uiterlijk eind februari inzicht in nieuw dataverdrag EU-VS'

03-02-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Europese privacytoezichthouders: 'Uiterlijk eind februari inzicht in nieuw dataverdrag EU-VS'

De Europese privacytoezichthouders die zich hebben verenigd in de Article 29 Working Party (WP29) zijn tevreden dat de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) erin zijn geslaagd een akkoord te bereiken over een dataverdrag. Om inhoudelijk op het ‘EU-US Privacy Shield’ te kunnen reageren willen de toezichthouders echter eerst alle relevante documenten inzien. De toezichthouders vragen de Europese Commissie deze documenten uiterlijk eind februari te overhandigen.

Dit laten de toezichthouders weten in een gezamenlijk verklaring. De WP29 stelt ernaar uit te kijken de relevante documenten te ontvangen waarmee het de precieze inhoud van het verdrag en de juridische bindendheid van de overeenkomst kan vaststellen, en kan controleren of het verdrag de zorgen oplost die het Europees Hof in zijn uitspraak van 6 oktober heeft uitgesproken.

Vier garanties
Om een goed beeld te krijgen van de impact van datauitwisseling tussen de EU en VS heeft de WP29 de afgelopen tijd academici, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ambtenaren en burgerrechtenorganisaties om een reactie gevraagd. Deze partijen zijn allen gehoord en hebben deelgenomen aan discussies. Op basis hiervan komt de WP29 tot de conclusie dat er in het nieuwe verdrag vier essentiële garanties moeten worden gegeven met betrekking tot de activiteiten van inlichtingendiensten:

  • Het verwerken van data zou moeten plaatsvinden op basis van duidelijke, nauwkeurige en toegankelijke regels. Dit betekent dat iedereen die in redelijke mate geïnformeerd is over dit onderwerp moet kunnen vaststellen wat er met zijn of haar data gebeurd. 
  • Indien inlichtingendiensten data van Europeanen gebruiken moet hiervan de noodzaak en proportionaliteit worden aangetoond. Een balans moet worden gevonden tussen het doel waarmee de data wordt opgeslagen en bekeken (doorgaans nationale veiligheid) en de rechten van het individu.
  • Een onafhankelijk toezichtmechanisme moet worden ingesteld die zowel effectief als onpartijdig is. Dit kan een rechter zijn, maar ook een onafhankelijk partij. Deze partij moet echter wel voldoende in staat zijn de benodigde controles uit te voeren. 
  • Burgers moeten in staat zijn effectieve maatregelen te nemen. Iedereen moet het recht hebben zijn of haar rechten via een onafhankelijke partij te verdedigen.

De WP29 vraagt de Europese Commissie alle relevante documenten met betrekking tot het EU-US Privacy Shield uiterlijk eind februari te overhandigen. Na deze periode gaat de WP29 beoordelen of standaard contractuele clausules of bindende bedrijfsvoorschriften gebruikt kunnen blijven worden om data met de VS uit te wisselen. Tot die tijd keurt de WP29 deze middelen goed.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud