Atos Consulting wint rijksbrede aanbesteding voor strategisch interim management en organisatieadvies

15-02-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Atos Consulting wint rijksbrede aanbesteding voor strategisch interim management en organisatieadvies

Atos Consulting is één van de winnaars die de aanbesteding heeft gewonnen van een rijksbrede raamovereenkomst voor strategisch interim management en organisatieadvies. Het Inkoop Uitvoeringscentrum van de bestuurskern van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft namens de deelnemende ministeries het mandaat voor de centrale inkoop van deze diensten.

De behoefte aan ervaren programmamanagers binnen de rijksoverheid groeit. De overheid gaat hierbij steeds meer resultaatgericht inkopen. De rijksbrede raamovereenkomst stelt Atos Consulting in staat haar positie in de publieke sector te versterken. Een kernteam van Atos Consulting is in de komende twee jaar verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van organisatieadvies.

Samenwerking met Schaekel & Partners
Voor ondersteuning op het terrein van strategisch interim management werkt zij samen met Schaekel & Partners. Zij leggen zich samen toe op het vinden van de beste kandidaten voor tijdelijke managementfuncties. Hiervoor kunnen zij een beroep doen op een netwerk van managers die hun sporen hebben verdiend bij de rijksoverheid. Zo beschikt Atos Consulting over 1.400 organisatieadviseurs die deskundig zijn op verschillende terreinen, variërend van verandermanagement en procesoptimalisatie tot het creëren van een effectieve bedrijfsvoering, waaronder het inrichten van shared service centers.

Naast expertise op verschillende vakgebieden zijn de adviseurs van Atos Consulting gespecialiseerd op basis van marktgebieden. Zo is er de marktsector Public & Health, waarbinnen het kernteam Organisatieadvies Rijksoverheid werkzaam is. Dit team volgt de beleidsacties van het kabinet op de voet, evenals beleidsontwikkelingen binnen specifieke marktgebieden, zoals de veiligheidsketen, het sociale domein en het onderwijs.

Terug naar nieuws overzicht