Minister Plasterk reikt eerste elektronische identiteitskaart uit aan inwoner van Den Haag

15-02-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Minister Plasterk reikt eerste elektronische identiteitskaart uit aan inwoner van Den Haag

De eerste elektronische identiteitskaart is door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgereikt aan een inwoner van Den Haag. Met behulp van de identiteitskaart kan de inwoner via internet diensten afnemen van de overheid op internet, zoals het aanvragen van toeslagen of vergunningen.

Burgers kunnen zich al langer online bij de overheid identificeren via DigiD. Het kabinet werkt echter aan Idensys, een systeem waarbij met meerdere middelen kan worden ingelogd bij de overheid. Dit moet zorgen voor meer beveiliging tegen zowel cybercrime als identiteitsfraude en daarnaast burgers meer gebruiksgemak geven doordat zij niet langer afhankelijk zijn van één inlogmethode.

Pilotprojecten
Tijdens een pilotproject in Den Haag wordt de werking van de elektronische identiteitskaart getest. Daarnaast wordt in Eindhoven en Groningen tijdens een proefproject een elektronisch rijbewijs getest. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een chip op de kaart die kan worden uitgelezen met behulp van een kaartlezer. Aan het project in Den Haag kunnen 500 mensen deelnemen, terwijl het project in Eindhoven en Groningen ruimte biedt voor 1.000 proefpersonen.

Daarnaast worden er pilots georganiseerd met private inlogmiddelen voor digitale overheidsdiensten. Denk hierbij aan een mobiele app. Aan de pilot voor private inlogmiddelen kunnen maximaal 30.000 proefpersonen deelnemen, die kunnen inloggen bij twintig overheden en bedrijven. Het gaat hierbij onder andere om de Sociale Verzekeringsbank, Den Haag en KPN.

Definitief besluit
Na de evaluatie van de pilots neemt het kabinet een definitief besluit over de inzet van deze inlogmiddelen.

Terug naar nieuws overzicht