Saxion Hogescholen kiest voor Switch IT Solutions
11-03-2016 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Saxion Hogescholen kiest voor Switch IT Solutions

Saxion heeft de Europese aanbesteding voor de levering van werkplekhardware en aanverwante producten en diensten wederom aan Switch IT Solutions uit Oldenzaal gegund. Scope van de aanbesteding was ontzorging bij de aanschaf, (op)levering en nazorg van de gewenste werkplekhardware. Onder de dienstverlening wordt ten minste verstaan het middels een gestandaardiseerde procesgang bestellen, installeren, (op)leveren en uitvoeren van nazorgactiviteiten met betrekking tot de gewenste werkplekhardware. 

Bij de inschrijving is uitgebreid rekening gehouden met Strategische agenda en het Informatiebeleidsplan van Saxion Hogescholen. De raamovereenkomst heeft een minimale looptijd van twee jaar, een geschatte waarde van 1,3 miljoen euro per jaar en kan twee keer worden verlengd met één jaar.

Omdat binnen deze aanbesteding het accent qua beoordeling op kwaliteit lag is er met name beroep gedaan op het onderscheidend vermogen van de inschrijvers. Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van het principe Best Value Procurement (BVP). Switch IT Solutions kan naar verwachting het beste de doelstellingen van de opdracht realiseren binnen de meest optimale planning. Met de inschrijving is aangetoond dat Switch het best in staat is risico’s te minimaliseren en kansen te benutten.

Bob Vos (foto), algemeen directeur van Switch: ‘Het is erg goed om te zien dat we, naast het hanteren van een marktconforme prijsstrategie, zeer positieve feedback op onze kwaliteitsdocumenten hebben ontvangen. Dit laat zien dat onze werkwijze, processen en oplossingen aansluiten op de wensen en behoeften van Saxion Hogescholen.

Carmelcollege

Switch scoorde de laatse maanden ook order bij de scholen van Saxion (Enschede en Deventer), Stichting Carmelcollege, ROC Deltion College in Zwolle en het Kalsbeek College in Woerden. Switch verzorgt verder het IT-beheer voor de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Deal