Cisco Digital Network Architecture biedt partners volop kansen

10-06-2016 | door: Dick Schievels
Deel dit artikel:

Cisco Digital Network Architecture biedt partners volop kansen

Maart dit jaar lanceerde Cisco zijn Digital Network Architecture (DNA). Nu de stofwolken die dat deed opwaaien enigszins zijn neergedaald, legt Cisco’s Technisch Directeur Michel Schaalje ons uit wat dit nieuwe platform voor zowel Cisco’s eindklant als partners betekent, en vooral ook welke extra kansen het hen biedt.

Vrijwel alle bedrijven zijn tegenwoordig wel op een of andere manier aan het digitaliseren, schetst Schaalje. De een om te overleven, de ander om gewoon stappen vooruit te maken. Moderne spelers als Uber, Spotify en Airbnb, laten zien wat voor successen met louter digitale hulpmiddelen mogelijk zijn. Het zijn bedrijven die louter leven van de digitale infrastructuur die ze in handen hebben. Fysieke assets hebben ze niet of nauwelijks. Die komen van derden. Zelf zijn ze ‘slechts’ in het bezit van een digitale infrastructuur waarmee ze vraag en aanbod samenbrengen.

Verregaande digitalisering zien we tegenwoordig ook al in de automotive-branche, met auto’s waar een compleet netwerk inzit dat informatie uitwisselt met de weg, de fabrikant en de dealer. Banken zijn een ander goed voorbeeld, met steeds minder fysieke filialen en steeds meer services die online  worden afgenomen. “Dus die digitale transformatie van bedrijven is echt heel duidelijk aan de gang”, concludeert Schaalje. “En elke organisatie zal daarin mee moeten.”

Ook bij overheidsinstellingen zien we de digitalisering om zich heen grijpen. Samen met Rijkswaterstaat is Cisco bijvoorbeeld bezig de wegen te digitaliseren. Die digitalisering kun je vervolgens koppelen aan die van het openbaar vervoer, havenbedrijven, vliegvelden, of noem maar op. En als die partijen hun informatie onderling gaan uitwisselen, kunnen ze logistiek hun zaken steeds beter op elkaar afstemmen. “We zien dat ook bij ziekenhuizen en bij steden die aan het digitaliseren zijn”, zegt Schaalje. “Sterker nog: hele landen zijn aan het digitaliseren en hebben digitale strategieën. Ook voor de Nederlandse, Franse en Engelse overheid  is Cisco wat dat betreft aan de slag, en zo zijn er nog veel meer landen waarvoor wij dat doen. Kortom: voorbeelden te over van organisaties, instellingen en bestuurslichamen die aan het digitaliseren zijn.”

Goede basis essentieel

Om die digitale transformatie, die zich alom voltrekt, in goede banen te leiden, is een goede basis van de netwerkinfrastructuur overal een eerste vereiste. “En daarvoor hebben wij de architectuur gebouwd, Cisco DNA, wat staat voor Digital Network Architecture.” Cisco DNA is een open en flexibele software-gedreven netwerkarchitectuur, die is ontworpen om heel snel digitale services uit te kunnen rollen, zodat organisaties flexibel kunnen anticiperen op bewegingen in de markt. Het geeft IT-afdelingen de mogelijkheid te innoveren, kosten te drukken, complexiteit te reduceren en risico’s te verlagen.

Bedrijven hoeven daarvoor niet hun complete netwerkinfrastructuur te vervangen, stelt Schaalje desgevraagd, want DNA bouwt voort op Cisco’s datacenter-gebaseerde Application Centric Infrastructure (ACI). Het breidt beleidsregels en de softwarestrategie uit naar alle segmenten van het netwerk: van campus tot regiokantoor, van bekabeld tot draadloos en van het centrum tot aan de rand van het netwerk.

Programmeerbare infrastructuur

Voor dit alles heb je wel een netwerk nodig dat programmeerbaar is. “Als je even van beneden naar boven kijkt, dan biedt Cisco DNA aan de onderkant een open en programmeerbare netwerkinfrastructuur. Dat betreft zowel een fysieke als een virtuele infrastructuur. En als je dan vraagt: moeten klanten daarin nu alles gaan vervangen, dan is het antwoord: nee! Want wij hebben al langere tijd programmeerbare ASIC’s in onze producten, terwijl we daarnaast open software hebben uitgebracht, waarop ook derde partijen verder kunnen bouwen. Daarop inhakend heb je moderne ontwikkelingen als NFV, Network Function Virtualization. Denk bijvoorbeeld aan een firewall, router of WLAN-controller, die zich laat virtualiseren; fysieke componenten die je softwarematig in het netwerk kunt plaatsen en verplaatsen. Dat kan allemaal nu al worden uitgerold. Dat is de basis.”

Automation en Analytics

Daarbovenop bouw je vervolgens een Automation- en Analytics-laag. Een laag die ervoor zorgt dat het netwerk automatisch dynamisch aangepast wordt op de manier zoals jij dat wilt. Plus een laag die het mogelijk maakt om alle in de infrastructuur aanwezige informatie naar boven te halen en te analyseren. “Je kunt dat zien als een vorm van Big Data Analytics. Aan de hand daarvan biedt het netwerk heel veel zicht op wat er gebeurt in de omgeving. Dat kan zijn op IT-securityvlak, maar dat kan ook gaan om allerlei inzichten op het niveau van de business. Zo lopen op beurzen en andere evenementen bijvoorbeeld heel veel gebruikers rond die gebruikmaken van de aanwezige netwerkinfrastructuur. Uit dat gebruik valt van alles te destilleren: welke applicaties ze benutten, hoelang ze online zijn, waar ze zich ophouden, van waar naar waar ze zich verplaatsen… Al dat soort informatie is zeer relevant voor organisaties.”

Kansen voor partners

DNA helpt klanten in Cisco’s ogen dus bij het sneller innoveren, het veiliger maken van de infrastructuur en het verlagen van de complexiteit. Maar tegelijkertijd biedt DNA ook kansen voor partners in het begeleiden van klanten bij de realisering van hun digitale transformatie. “In dat ontwikkeltraject kun je als partner een heel belangrijke rol vervullen. Want nu die infrastructuur van de klant straks steeds beter programmeerbaar wordt, kun je als partner softwarematig allerlei specifieke verticale oplossingen gaan bouwen. Denk aan toepassingen voor scholen, voor retailers, of noem maar op. Je kunt allerlei op maat gesneden oplossingen, speciaal gericht op de infrastructuur van de klant gaan ontwikkelen.”

Ter begeleiding van de digitalisering stelt Cisco samen met de klant een zogeheten Fast IT Roadmap op. “Daarbij breng je eerst de startpositie van de infrastructuur van de klant in kaart. Vervolgens ga je praten met de business en met IT, en probeer je die twee op één lijn te brengen wat betreft doelstellingen en aanpak: waar liggen de kansen voor de klant, in welke richting willen ze zich verder ontwikkelen, wat is hun digitale roadmap, et cetera. En van daaruit ga je kijken hoe de ‘digital journey’ voor die klant eruit moet gaan zien in de vorm van een stappenplan. En ook op dat vlak liggen weer kansen voor partners, om samen met de klant diens behoeften te helpen invullen.”

Door: Dick Schievels

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie