Dominic Orr schetst innovatie-agenda Aruba / HPE

16-06-2016 | door: Dick Schievels

Dominic Orr schetst innovatie-agenda Aruba / HPE

Onder de slogan ‘Go mobile, Go cloud’, vond eind mei in de Portugese Algarve de Aruba/HPE-conferentie EMEA Atmosphere 2016 plaats. Een interessant programma en een perfecte organisatie bezorgden de aanwezige gebruikers, partners en IT-executives drie rijk gevulde dagen. Een van de hoogtepunten was zonder twijfel de openings-keynote van Aruba’s president Dominic Orr, waarin hij Aruba/HPE’s innovatie-agenda van een uitgebreide toelichting voorzag.

Er wacht Dominic Orr een volle zaal bij zijn openings-keynote. Orr start zijn presentatie door zich even snel om te draaien voor het schieten van een selfie, met het publiek als decor – voor op Twitter, zo zal later blijken. Na een kort overzicht van wat er zoal is gebeurd en gedaan, sinds zijn bedrijf vorig jaar deel is gaan uitmaken van Hewlett Packard Enterprise (HPE), richt hij de blik op de jaren die voor ons liggen. De vier onderwerpen bovenaan Aruba’s innovatie-agenda zijn: Digital Workplace, Adaptive Trust, Mobile Engagement en Agile Data Center.

Digital Workplace

De digitale werkplek is tegenwoordig primair mobiel. “Mobile first”, zegt Orr. En om GenMobile (Aruba’s aanduiding voor de nieuwste generatie medewerkers, die als het ware mobiel zijn opgevoed)  te voorzien van een digitale werkplek die aan al hun eisen voldoet, heb je tools nodig die veel verder gaan dan de traditionele managementoplossingen. Aruba bouwt daartoe zijn AirWave-managementplatform uit met Clarity, waarvan de eerste onderdelen reeds nu worden uitgerold.

Met de traditionele tools doe je je netwerkontwerp, -implementatie en -monitoring, plus het herstel als het netwerk down is gegaan, zegt Orr. Voor de nieuwe digital workplace is nodig dat je proactief kunt optreden. Daarvoor moet je de problemen kunnen voorspellen, zodat je al kunt ingrijpen voordat ze zich voordoen. “Dat kan met Clarity. Clarity opent de weg naar een ‘mobile experience’ die GenMobile verwacht.”

Clarity is exemplarisch voor de nieuwe ‘mindset’ die volgens Orr nodig is. Het gaat niet meer zozeer om het managen van het netwerk zelf, maar veel meer om het managen van de gebruikerservaring. Zicht op de doorvoersnelheid in hoeveelheden packets is interessant en nuttig, maar wat je werkelijk wilt, is controle over de gebruikerservaring in de multimediale ruimte waarin je mobiele gebruikers zich bevinden. “Van moment tot moment en in iedere hoek wil je zicht hebben op de mobiele ervaring van de gebruiker bij het ‘skypen’, videobellen of enige andere mobiele toepassing.”

En als die ervaring slecht is, vervolgt Orr, wordt meestal direct naar het WiFi-netwerk gewezen, terwijl het probleem meestal huist in een van de vele andere schakels van de keten die aan de uiteindelijke mobiele ervaring van de gebruiker ten grondslag ligt. “Clarity geeft je de mogelijkheid om je van alle betrokken parameters, op elk gewenst moment, de in de tijd opgebouwde trends te laten zien. En gaat een  van die trends de verkeerde kant op, dan krijg je daar automatisch een melding van, zodat je kunt ingrijpen voordat de gebruikers daarvan hinder ondervinden.”

Adaptive Trust

Het tweede onderwerp op Aruba’s innovatie-agenda is Adaptive Trust. Traditioneel verdelen we ons netwerk in een veilig, groen en een onveilig, rood gebied, schildert Orr. Daartussen plaatsen we allerlei veiligheidsvoorzieningen, en klaar zijn we. Dat is niet meer van deze tijd. Als je een echte ‘mobile first/cloud first’-organisatie bent dan opereren je medewerkers steeds vaker buiten de grenzen van je netwerk. In het kader van een ‘mobile first/cloud first’-architectuur is de hele wereld dan ook rood gekleurd vanuit security-perspectief bekeken. Op het moment dat je je vervolgens toegang wilt verschaffen, wordt aan de hand van allerlei contextgevoelige parameters bepaald of je die toegang ook wordt verleend. Dat gaat op basis van: wie je bent, waar je je bevindt, welk device je gebruikt, welke applicatie je daarop draait en tot welke applicatie je toegang probeert te verkrijgen, welk tijdstip het is, enzovoort. Dat alles tezamen, die gehele mobility-context, bepaalt op een veilige manier of je toegang krijgt of niet. Daarvoor heb je een systeem nodig dat op dynamische wijze het netwerk waar je toegang toe wilt, op basis van die context informeert of je naar binnen mag of niet. “En dat alles end-to-end”, onderstreept Orr. “Dat is Adaptive Trust.”

Het traditionele dilemma hierbij luidt: hoe krijg ik dit voor elkaar zonder dat het de gebruiker heel veel ongemak bezorgt, zoals lange, ingewikkelde wachtwoorden, die regelmatig ververst moeten worden. Orrs antwoord luidt: Adaptive Multi-Factor Authentication, hetgeen we terugvinden in Aruba’s ClearPath-oplossing. De werking is gebaseerd op een combinatie van genoemde contextgegevens en biometrische data van de gebruiker.

Mobile Engagement

Het derde innovatiegebied is Mobile Engagement. Met die term doelt Orr op de rijkdom aan mogelijkheden voor de business die ontsloten wordt door de integratie van de traditioneel gescheiden infrastructuur- en applicatie-laag. In de komende jaren krijgen we alom beschikking over standaard open interfaces tussen de netwerkinfrastructuur en applicaties, met mobile apps in de front-end en analytische tools in de back-end. “Dat maakt dat IT van een ondersteunende afdeling zal evolueren tot een cruciaal onderdeel van de business”, zegt hij. “Het zal leiden tot een verbeterde ‘onsite guest experience’ en een verhoogde efficiëntie van het operationele beheer van uitgestrekte locaties, zoals universiteitscampussen en bedrijventerreinen.”

Aruba Sensors en Beacons vervullen daarin een belangrijke rol. Ze maken een steeds betere interactie mogelijk, verduidelijkt hij, tussen een slimme omgeving enerzijds en anderzijds mobiele gebruikers wiens context- en locatiegegevens steeds nauwkeuriger in kaart kunnen worden gebracht.

Agile Data Centers

Het vierde innovatiegebied, tot slot, betreft de ontwikkeling van het Agile Data Center. Een ontwikkeling die leidt tot, wat Orr noemt, ‘cloud-first networks’ die een sterk versnelde applicatievoorziening mogelijk maken. Daarbij speelt de nieuwste HPE-technologie op gebied van ‘converged infrastructure’, met sterke integratie van rekenkracht, netwerk en storage, een essentiële rol. Het zorgt er onder meer voor dat het netwerk niet langer een bottleneck vormt die de wendbaarheid van het datacenter in de weg staat, aldus Orr. “Maar dat is een onderwerp voor een conferentie op zich”, besluit hij zijn keynote met een glimlach.

Terug naar nieuws overzicht
Mobility