‘Verlos de IT-afdeling van saaie klussen’
06-07-2016 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

‘Verlos de IT-afdeling van saaie klussen’

De IT-afdeling moet zich niet bezig houden met taken die gestandaardiseerd en geautomatiseerd kunnen zijn. Zij dient zich daarentegen te buigen over de strategische waarde van informatietechnologie voor de organisatie. “Bovendien nemen wij de gebruiker als uitgangspunt, niet de technologie”, vult Bob Janssen aan. Hij is CTO en oprichter van RES.

Zestien jaar geleden alweer stond Janssen aan de wieg van RES Software. Het Bossche bedrijf is intussen uitgegroeid tot een multinational. Heeft ontwikkelaars in Nederland en Boekarest, en in Boston (VS) medewerkers die analyses verrichten op het gebruik van de software van RES. “We werken in virtuele teams; dat gaat uitstekend”, vertelt Janssen.

Hij voegt er tevens aan toe dat het woordje ‘Software’ uit de bedrijfsnaam is verdwenen. Een stille wijziging die aangeeft hoezeer het automatiseringslandschap de laatste jaren is veranderd. De website heet inmiddels www.res.com. “We zijn natuurlijk een softwarebedrijf, maar gaan ons aanpassen aan het cloudtijdperk. We gaan ook diensten leveren. We zijn nu bezig te bedenken hoe we dat handen en voeten moeten geven; we gaan eind dit jaar een aantal proefnemingen doen, zodat we de diensten volgend jaar in ons aanbod kunnen opnemen. Vooruitlopend hierop hebben we alvast de naam veranderd”, legt Janssen uit.

Meer met minder
De budgetten van de IT-afdelingen blijven over het algemeen gelijk, maar zij moeten wel veel meer werk verzetten, weet de CTO. Denk maar aan de uitgebreide werkruimte met cloudapplicaties en mobiele apparatuur. “De complexiteit is toegenomen. Dat kun je alleen maar goed beheren als je een groot deel van de IT-diensten automatiseert. En als je veel taken die voorheen door een gespecialiseerde IT’er werden gedaan, nu laat doen door de eindgebruikers zelf. De selfservice scheelt gemiddeld zo’n veertig procent in de kosten. Het is niet alleen goedkoper, maar geeft de IT’ers de ruimte om zich met andere taken bezig te houden. Bijvoorbeeld door de organisatie erop te wijzen hoe IT kan helpen de bedrijfsdoelen beter te bereiken.”

Selfservice is, anders dan zestien jaar geleden, een vertrouwd beeld geworden; ook voor de eindgebruikers. “Mensen zijn gewend om veel meer online te doen. Thuis regelen ze vakanties, aankopen en dergelijke ook online. Wij kunnen tachtig procent van wat eindgebruikers mogen downloaden of installeren regelen via white listing. Voor de rest moeten ze eerst toestemming vragen.”

De partners van RES zorgen overigens voor servicecatalogus in overleg met de organisatie.

Identity warehouse
De kern van de oplossing van RES vormt het identity warehouse. “Je moet eindgebruikers zoveel mogelijk zelf laten doen, maar je moet als IT-afdeling wel de regie houden. Dat betekent dat je vastlegt wie wat mag doen; on-premise en online. IT weet eigenlijk alleen maar de naam en het adres van de eindgebruikers, maar met onze aanpak weten ze veel meer. Ons identity warehouse is een schil rond (Azure) Active Directory.”

Janssen vertelt dat het voorheen wel weken kon duren voordat alles digitaal was geregeld als een nieuwe medewerker in dienst kwam; of uit dienst ging. “Bij ons is dat in een dag geregeld. En bij uitdiensttreding weten we zeker dat je niet iets vergeet. Het abonnement op bijvoorbeeld salesforce.com wordt dan ook automatisch stopgezet.”

Hij geeft aan dat de oplossingen van zijn bedrijf Real Enterprise Solutions (daar komt de naam RES vandaan) moeten zijn. Eenvoudig in gebruik, schaalbaar en veilig. Onze klanten hebben 100 gebruikers tot aan 100.000, zoals Amerikaanse overheidsdiensten. “Met onze producten gaat de kwaliteit van de IT-dienstverlening omhoog, terwijl de kosten tegelijkertijd naar beneden gaan. Iedereen blij.”

Beveiliging
Bij de complexe, open digitale werkruimten vervult beveiliging een sleutelrol. Zeker nu de wet- en regelgeving steeds scherper wordt. “Maar ook daarbij nemen wij de eindgebruiker als ijkpunt. Je kunt een zwaar beveiligd fort bouwen, maar mensen moeten nog wel op een eenvoudige manier hun werk blijven doen. Onze software houdt in de gaten of zich afwijkende software (bijvoorbeeld ransomware) aandient; of dat de programmatuur vreemd gedrag vertoont. Er gaat dan een signaal naar de eindgebruiker en de IT-afdeling. In 2012 is nu.nl gehackt geweest en verspreidde daarna malware. Daar hebben heel veel mensen last van gehad, behalve degenen die onze oplossingen toepasten”, glimlacht Janssen. “We kunnen bijvoorbeeld ook aangeven, via onze partners die de implementaties doen, wie wat mag kopiëren. Dat is in de gezondheidszorg, maar ook in de advocatuur, een belangrijk aspect.”

Hij voegt er nadrukkelijk aan toe dat de oplossingen van RES een aanvulling zijn op de producten van leveranciers van beveiligingssoftware.

Migraties
Veel organisaties gaan over naar bijvoorbeeld Office 365; naar clouddiensten met continuous delivery. “De vraag is evenwel hoe je naar een dergelijke omgeving migreert. Daarin adviseren onze partners, maar wij hebben oplossingen bedacht om eenvoudig de juiste stappen te zetten.”

Het valt Janssen op dat hij tegenwoordig niet meer de echte techneuten aan tafel heeft bij besprekingen over de mogelijkheden die RES kan bieden. “Veel vaker overleggen wij met de Chief Security Officer of met de CIO. Het gaat niet zozeer om de techniek; het gaat om de inrichting van een moderne, veilige werkruimte.”

Dat geldt evenzeer voor de inpassing van Internet of Things binnen de geautomatiseerde omgeving. “Wij volgen deze ontwikkeling nauwlettend”, vertelt Janssen. “We zien dat de energieleveranciers hier al volop mee bezig zijn. Maar ook die gegevens moeten veilig landen. Je ziet: RES is zeker nog niet uitontwikkeld.”

Door: Teus Molenaar 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

interviews