Business innovation for IT: the business case of the Internet of Things
15-07-2016

Business innovation for IT: the business case of the Internet of Things
(30-09-2016)

Het volgende decennium gaat over een data driven economy. Het Internet of Things (IoT) zal een van de belangrijkste aanjagers zijn van deze ontwikkeling. Technologie en infrastructuur zijn de laatste jaren uitgekristalliseerd. Voor veel organisaties is het nu zaak om te kijken hoe aan deze ontwikkeling mee te doen en de business case te vinden.

We gaan nadrukkelijk kijken wat IoT kan brengen in productieprocessen, marketing, kritische infrastructuur, smart cities, logistiek en enterprise mobility. Maar ook vooral wat zijn de ins en outs voor IT Executives?

Rondom dit thema organiseert CIONET samen met haar zuster community ITWNET (voor IT professionals) een conferentie “InterTheThings”. Het CIONET community event zal – exclusief voor CIONET leden – als subsessie tijdens deze conferentie plaatsvinden. Het programma wordt opgebouwd rondom real life cases en experiences van Internet of Things voor IT Executives.

Een business case maken met smart systems blijkt nog niet eenvoudig, maar toch zal elke organisatie moeten gaan innoveren en co-creatief moeten zoeken op nieuwe en onbekende terreinen.

Lees meer hier.

Terug naar nieuws overzicht