Aanbieder gratis wifi niet verantwoordelijk voor gebruik

16-09-2016 | door: Redactie

Aanbieder gratis wifi niet verantwoordelijk voor gebruik

Winkeliers die hun klanten gratis toegang tot hun wifi-netwerk verschaffen, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor illegale downloads of andere inbreuken op het auteursrecht die door die internetgebruikers worden begaan. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een nieuw arrest. Om dergelijke inbreuken te beëindigen of te voorkomen, kan een winkelier wel verplicht worden zijn netwerk met een wachtwoord te beveiligen.

Het Hof deed uitspraak in een Duitse zaak. Bedrijfsleider Tobias Mc Fadden had zijn klanten gratis toegang verschaft tot zijn wifi-netwerk, maar werd door muziekmaatschappij Sony aangeklaagd omdat muziek waar het de auteursrechten van bezit illegaal voor downloaden via het netwerk van Mc Fadden werd gedeeld. De bevoegde regionale rechtbank in München oordeelde dat Mc Fadden niet aansprakelijk kan worden gesteld omdat hij niet zelf de inbreuk op de auteursrechten heeft gepleegd, maar wilde van het Europees Hof wel weten of hij indirect aansprakelijk is omdat zijn netwerk niet beveiligd was.

Een winkelier die in het geval van Mc Fadden verkeert, is hoe dan ook niet aansprakelijk, stelt het Hof. Niets staat de bevoegde administratie of rechtbank echter in de weg de winkelier te bevelen een inbreuk op het auteursrecht door klanten te beëindigen of te voorkomen. De winkelier in kwestie moet dan zijn netwerk met een wachtwoord beveiligen.

Precies omdat zo'n maatregel een afschrikkend effect beoogt, moet vermeden worden dat gebruikers anoniem handelen. Hierdoor is het volgens het Hof noodzakelijk dat ze hun identiteit bekend maken voordat ze het vereiste wachtwoord krijgen.

In samenwerking met Datanews

Terug naar nieuws overzicht