Gartner Symposium  /ITxpo: Geef de digitale maatschappij vorm

07-11-2016 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Gartner Symposium /ITxpo: Geef de digitale maatschappij vorm

Zojuist is met de drukbezochte keynote speech de aftrap gegeven van Gartner Symposium/ITXpo.  Gartner betoogt daarin dat de rol van de CIO in deze digitale society niet alleen meer is als leverancier van technologie, maar als één van de bouwers van die maatschappij. Executive People sprak hierover met Frank Buytendijk en Don Scheibenreif, die samen deel uitmaken van het team dat de keynote schreef.

Don Scheibenreif, VP Distinguished Analyst, en Frank Buytendijk, VP & Gartner Fellow hebben gekozen voor het thema ‘Building the platform for the digital society’. "Daar zitten zeer belangrijke woorden in, zoals building, platform en digital society. Die zaken zijn relevant voor de boodschap van dit jaar.”.

Scheibenreif: “Het past mooi binnen het overkoepelende thema van Symposium/ITXpo 2016, namelijk Lead 360. Dit is in feite een voortzetting van het verhaal dat we in 2013 hebben neergezet met de Nexus of Forces, de technologie. In 2014 ging het over Digital Business, de buitenkant. Vorig jaar hadden we de thema’s Bimodal IT en Algoritmen, ofwel hoe je dat  mogelijk maakt. Dit jaar zijn we aangekomen bij de vraag hoe we dit praktisch gaan invullen.”

Adoptiegraad

“Bimodal was een grote stap in het concreet maken van digitale innovatie”, vult Buytendijk aan. “We hebben daar ondertussen al een enorme adoptiegraad van gezien. Het algemene idee is dat er verschillende snelheden van verandering zijn. De acceptatie in praktijk groeit, daar moet je als CIO je organisatie op aanpassen. Daar hoor je nog wel eens wat misvattingen over. Bijvoorbeeld dat je in Mode 1 alles zou moeten laten zoals het is, en in Mode 2 moet veranderen. Maar eigenlijk zijn het allebei modes voor verandering. Ook denken mensen dat Bimodal hetzelfde is als Bipolar, waarbij ze een tegenstelling creëren. Alle ‘leuke’ mensen gaan naar Mode 2, terwijl de rest naar Mode 1 gaat. Maar het is juist één geheel en beide kanten zijn even belangrijk.”

De ontwikkelingen zijn de afgelopen tijd snel gegaan. Bimodal IT heeft zich ondertussen ontwikkeld tot Bimodal business. Er is aan de ene kant sprake van controlled change, en aan de andere kant verandering die minder goed te sturen is. Bimodal gaat over de modes van groei: hoe groei je in de markt? Bijvoorbeeld autonoom, op een natuurlijke manier, of door acquisities. De afgelopen jaren hebben end user companies daarom veel technologiebedrijven gekocht, dat is even een trend geweest. Naast Fintech en Healthtech zien we nu ook Foodtech en Legaltech. Buytendijk: “Waar we dit jaar over zullen gaan praten in Barcelona is het logische vervolg daarop, namelijk leiderschap. Bimodal leadership is daarin een state of mind waarin je niet denkt in termen van of/of oplossingen, maar in termen van en/en. Als CIO weet je, hoe je de verschillende eisen van business kunt combineren. Zowel kostenbesparingen als businessvoordelen bijvoorbeeld.”

Digitale disruptie

Scheibenreif: “CIO’s hebben te maken met veranderingen door de snelle ontwikkeling van technologie. Dit heeft onvermijdelijk effect op de manier waarop zij leidinggeven.”

Bimodal leiderschap is volgens Scheibenreif vooral een functionele boodschap. “Het gaat niet alleen om de CIO, maar ook om de vraag hoe je als team functioneert, Het gaat niet alleen om de IT. Dat past bij deze tijd, waar we als executive een vlekkeloze operatie moeten leiden, terwijl we onszelf opnieuw uitvinden. In een Bimodal enterprise moet iedereen vertrouwd raken met onzekerheid om uiteindelijk succesvol te zijn. Dàt is waar het bij Bimodal om gaat.”

Digitale maatschappij

Het element digital society is door de analisten zeer bewust toegevoegd aan de keynote. Buytendijk: “De digitale business is per definitie onderdeel van een digitaal ecosysteem. Bedrijven zijn georganiseerd in een netwerk andere bedrijven, die onderdeel zijn van dat digitale ecosysteem. Dan pas krijgt het een vliegwieleffect”.

Hij noemt als voorbeeld van een digitaal ecosysteem de markt voor tractoren. “Tractoren zijn tegenwoordig voorzien van allerlei sensoren die bijvoorbeeld laten zien wat de toestand van de grond is. Dat is onderdeel van de dienstverlening van de tractorfabrikanten geworden. Daardoor groeien er weer relaties tussen bedrijven die de tractoren maken en bedrijven die zich bezighouden met zaadveredeling. Dit wordt weer gekoppeld aan de markt voor het verkopen van die oogst. Zo ontstaat er een compleet ecosysteem.”

“Of neem het ecosysteem wat in werking treedt wanneer er een kind wordt geboren. Ecosystemen zijn zelf weer verbonden met andere ecosystemen. Met digitale technologie gaat het verder dan alleen B2B of B2C. Er is altijd een klant, maar het gaat verder dan dat. We bouwen een reeks onderling verbonden digitale businesses. We bouwen iets dat voor ons is, onze kinderen en de kinderen van onze kinderen.”

Bouwers

Scheibenreif: “We willen dat de CIO zijn rol in deze digitale society niet alleen ziet als leverancier van technologie, maar als een van de bouwers van die maatschappij. Onderdeel van de boodschap is dat de CIO verantwoordelijkheden heeft die veel verder gaan dan alleen het bedrijf, maar dat ze effect hebben op het hele ecosysteem en op de maatschappij als geheel. In de komende veertig jaar zullen we meer infrastructuur bouwen dan de afgelopen veertigduizend jaar. Zelfs zoiets eenvoudigs als een lantaarnpaal wordt nu op meerdere manieren gebruikt. Het gaat dus niet alleen om nieuwe infrastructuur, maar ook het vinden van manieren om bestaande infrastructuur een nieuw functie te geven.”

Deze ontwikkeling raakt op het gebied van IT en ethiek een belangrijk aandachtspunt van Frank Buytendijk. Dit thema gaat steeds meer leven. “Uit ons CEO-onderzoek blijkt dat ethiek belangrijker wordt. Het is het tweede gebied van skills en awareness waar CEO’s in willen investeren om succesvol te zijn, na design thinking. Het staat dus hoog op de agenda. We zagen afgelopen jaar in onze CIO survey al dat 59 procent van de CIO’s te maken had met ethische dilemma’s. Vooral op het gebied van privacy en security.”

“Het is de taak van de CEO er voor te zorgen dat zaken ter discussie worden gesteld. Als de hele organisatie het heeft over alle digitale kansen, dan is het goed dat er iemand in de top van de organisatie vraagtekens zet en kijkt wat de verantwoordelijkheden zijn tegenover de verschillende stakeholders. Het is logisch dat de CEO hiervoor verantwoordelijk is.”

Scheibenreif: “Voor CEO’s is het zaak te zorgen voor groei, maar tegelijkertijd moet de klant tevreden worden houden. Zonder een goede ethische basis is het niet mogelijk de klant tevreden te houden.”

Klantervaring

Uit de genoemde onderzoeken blijkt dat de relatie van de CIO met de rest van de business flink is veranderd. Een steeds groter deel van hen ziet zichzelf als een trusted ally, in plaats van de vertrouwde rol van business partner. Buytendijk: “De CIO is onderdeel van het team. Er is geen interne klant meer. Net als andere executives lever je bouwstenen voor de digitale business. Je bent deel van de mix die een goede klantervaring levert. Een van de hindernissen die CIO’s zien voor het realiseren van succes is het vinden van mensen met de juiste skills. De beperkingen zitten dus niet in de technologie, maar bij de mensen.”

Dit alles komt in november aan bod in Barcelona. “Gartner Symposium/ITXpo is de plaats waar je verbonden bent met het voortdurende verhaal. Het gaat continu door. Het is onze taak een stap voor te lopen om toegevoegde waarde te kunnen bieden. Het is geen momentopname. Het is onderdeel van de ontwikkeling van de CIO, en de ontwikkeling van scenario’s waarmee je de komende jaren gaat werken.”

Scheibenreif: “Dit jaar zijn we erg sterk gericht op verschillende soorten CIO’s, en wat zij nodig hebben om succesvol te zijn. Het is geen one size fits all. We hebben diverse gebieden waar we de nadruk op leggen voor de verschillende CIO persona’s. Al die verschillende CIO’s zullen we de juiste content bieden.” 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner
Gartner