Winnaars DUO aanbesteding ICT-Inhuur Groningen en Zoetermeer bekend

04-01-2017 | door: Witold Kepinski

Winnaars DUO aanbesteding ICT-Inhuur Groningen en Zoetermeer bekend

De winnaars van de DUO aanbesteding ICT-Inhuur Groningen en Zoetermeer zijn bekend. De tender overeenkomst is door het Ministerie van Economische Zaken namens DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) uitgevoerd. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

De opdracht omvat het leveren van alle tijdelijke ICT functies voor de komende 1,5 tot 4 jaar met eigen medewerkers, zelfstandigen (zzp-ers) en specialisten van derde partijen. DUO Zoetermeer heeft 6 leveranciers geselecteerd (uit 24 inschrijvers), DUO Groningen heeft 10 leveranciers geselecteerd (uit 21 inschrijvers). De totale opdrachtwaarde bedraagt naar verwachting voor Zoetermeer 35 miljoen euro over vier jaar en voor Groningen ongeveer 60 miljoen euro per jaar.

De locatie Groningen opdracht is gegund aan Atos, Centric, CGI, Cim Solutions, IT-Staffing, KPN Consulting, Ordina, Sogeti, SQL-integrator en Get There (waarde meer dan 4 jaar 240 miljoen euro). De locatie Zoetermeer opdracht is gegund aan Atos, Brunel, Cim Solutions, Fast Flex, LinkIT en Ordina (waarde meer dan 4 jaar 35 miljoen euro).

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. En in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten en GGD-en bij uitvoeringstaken op het terrein van kinderopvang en peuterspeelzalen.

Lees meer over de aanbesteding op consultancy.nl

vpperform-q4.pdf

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Deal, Overheid