De cloud is dood. Leve de cloud!

17-01-2017 | door: Blog

De cloud is dood. Leve de cloud!

Zeven jaar geleden werd het begrip ‘cloud’ populair. Al langer werd het internet als een wolk voorgesteld waaraan allerlei systemen en gebruikers decentraal konden worden gekoppeld. Net zoals uit het lichtnet elektriciteit vraag-gestuurd als energie kan worden onttrokken, was het begrip cloud soortgelijk: vraag-gestuurd kunnen dan allerlei informatiediensten uit het cloud-network worden onttrokken.

Eurocloud
In 2010 werd in Frankrijk Eurocloud opgericht, dat voortkwam uit het Franse ‘L’Association pour la promotion des solutions applicatives en ligne’, de vereniging voor de promotie van online applicaties. De nieuwe Eurocloud-organisatie had ten doel het begrip ‘Cloud’ uit te dragen en een uitwisselingsplatform te zijn voor zowel cloud-aanbieders als cloud-gebruikers. Een pan-Europees innovatienetwerk dat vendor-neutraal moest operen en een kennisnetwerk zou vormen tussen providers, gebruikers maar ook startups en researchcenters.

Motor 21ste eeuw
Ik heb hier in september 2010 al een blog aan gewijd onder de titel ‘Cloud computing: motor van de 21ste eeuw’. Wat ik toen schreef, is inderdaad gebeurd. De toepassing van cloud computing heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld en is van IT-afdeling en datacenter tot in de boardroom en zelfs binnen de overheid een begrip geworden. In dat licht heeft Eurocloud mede goed werk verricht door zowel een open dialoog te creëren zodat business en IT dichter bij elkaar kwamen als op Europees niveau bij te dragen aan de ontwikkeling van een ‘Digital Single market’ op het gebied van informatiediensten.

Europees Cloud-initiatief
Onder het Commissariaat van Neelie Kroes zijn in Europa diverse activiteiten ontwikkeld op het gebied van standaardisatie en stimulering. Maar uiteindelijk werd op 28 oktober 2016 het Europese Cloud-initiatief bekendgemaakt. Dit initiatief moet wetenschappelijke, commerciële en publieke autoriteiten in Europa voorzien van:

  • Een data-infrastructuur van wereldklasse om data op te slaan en te beheren
  • Dataconnectiviteit op zeer hoge snelheid mogelijk zal maken
  • Zeer krachtige High Performance Computing mogelijk maken

Datagedreven bedrijven
Dit Cloud-initiatief maakt het makkelijker voor Europese onderzoekers, bedrijven en overheden om de voordelen van eCommerce en Big Data mogelijk te maken en data te verplaatsen, te delen en te hergebruiken in de hele Europese markt. Het initiatief is vooral bedoeld voor startups, het mkb en bedrijven die data als basis voor hun research en innovatie inzetten, alsmede de ontwikkeling van nieuwe data-gedreven bedrijven.

Doorgaan of niet?
Als een organisatie zijn doel heeft bereikt, moet je je als bestuur de vraag stellen wat het ‘nut’ nog is om te blijven bestaan? Die vraag leefde afgelopen jaar ook bij het bestuur van Eurocloud Nederland. De afgelopen jaren hebben we succesvolle initiatieven als de bekende Cloud Awards ontwikkeld, hebben we nog steeds succesvolle bijeenkomsten over cloud gerelateerde onderwerpen en hebben we bedrijfsbezoeken onder de titel ‘Show your cloud’.

Van begrip naar werkwoord
Maar de cloud stimuleren, er uitleg over geven en bijeenkomsten organiseren over standaarden en security zijn in principe niet meer nodig. De kennis hierover is wijdverspreid en wordt zo nodig door derden prima ingevuld. Ook in andere Eurocloud-landen was die discussie gaande.

De cloud is volwassen geworden, de uitdaging is nu hoe dit werkelijk elke branche kan en zal gaan beïnvloeden. De transformatie naar digitale organisaties op die brede beschikbaarheid van de cloud-standaarden is de nieuwe uitdaging geworden.

De cloud is er. Nu is de uitdaging het ook actief in elke vezel van een digitale organisatie te gaan gebruiken. Hoe doe je dat? Welke mooie voorbeelden zijn er? Hoe ga je starten? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de gevaren? Wat zijn de valkuilen. Een grote verzameling van werkwoorden waar we als een nieuw ‘Eurocloud’ wellicht antwoorden op kunnen geven. Het oude Eurocloud is dood, leven het nieuwe Cloud Community Europe!

Cloud Community Europe
De grote Europese Eurocloud-landen hebben de handen ineengeslagen en hebben per 1 januari 2017 een nieuwe pan-Europese organisatie opgericht onder de titel ‘Cloud Community Europe’. We hebben nu immers daadwerkelijk Europese initiatieven en projecten, we hebben een breed aanbod van cloudoplossingen, zowel voor privaat gebruik, industrieel gebruik en in de vorm van publieke aanbieders.

Daarnaast ontwikkelt het Internet of Things, zeker de industriële versie, zich zeer snel. We zien daarnaast Digital Cities ontstaan en het gebruik van Big data en analytics is gemeengoed aan het worden.

Driving Digital Transformation
De uitdaging is om deze digitale transformatie op bestaande cloud-platformen te initiëren, te sturen, te ondersteunen en de resultaten te delen. Daarom is ‘Driving Digital Transformation’ als subtitel van de nieuwe Europese organisatie het werkwoord dat de nieuwe beweging in de 21e eeuw aangeeft.

Intussen schrijf ik blogs over de ‘Omgekeerde industriële revolutie’ waar we door digitalisering een totaal nieuwe maatschappij opbouwen die in feite een omgekeerde beweging van centralisatie (de eerste georganiseerde fabrieken) naar decentralisatie (energie, informatie, productie). Hierbij zijn nieuwe standaarden op het gebied van cloud, kunstmatige intelligentie, nano-techniek, smartgrids en 3D-printen de basis voor nieuwe samenlevingsvormen.

Nieuwe uitdagingen
Er zijn nieuwe uitdagingen op te lossen: zoals de ouder wordende mens, de vraag of robots belasting gaan betalen, zo nee wie dan wel als alles is geautomatiseerd, de nieuwe digitale economie, het hebben van een basisloon voor iedere Nederlander, het einde van de 9-tot-5 job en het vraagstuk van Singularity ofwel hoe lang blijft de mens nog superieur aan de machine?

De nieuwe digitale transformatie is niet alleen een technische en economische verandering, maar vertegenwoordigt de komst van een totaal nieuwe samenleving. Dit zal nog de nodige uitdagingen en spanningen in ons gezamenlijke Europa opleveren. Vanuit de nieuwe Cloud Community Europe willen we een gemeenschappelijke bijdrage leveren aan die transformatie en een platform en kennisnetwerk zijn voor cloud-gebaseerde serviceproviders en -gebruikers maar ook voor startups en researchcenters. Inclusief alle mooie nieuwe uitdagingen die dat het zich mee brengt.

Door: Hans Timmerman, CTO van Dell EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht
Cloud