Insight realiseert omzetstijging in zowel Q4 2016 als boekjaar 2016
09-02-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Insight realiseert omzetstijging in zowel Q4 2016 als boekjaar 2016

De netto kwartaal omzet van Insight Enterprises in Q4 2016 is met 17% gestegen tot $361,8 miljoen, terwijl de winst met 14% is gegroeid tot $48,9 miljoen. Over het gehele boekjaar 2016 bedraagt de netto-omzet $1,3 miljard, een stijging van 4% zonder valutaschommelingen. De winst komt in het boekjaar 2016 uit op $185,7 miljoen, een groei van 7% ten opzichte van 2015.

Insight meldt de volgende resultaten in de EMEA-regio over Q4 2016:

 • In EMEA bedroeg de netto kwartaalomzet $361,8 miljoen: een stijging van 17% zonder valutaschommelingen (een stijging van 6% met valutaschommelingen).
 • In EMEA is in Q4 2016 een brutowinst gerealiseerd van $48,9 miljoen: vergeleken met Q4 2015 een groei van 14% zonder valutaschommelingen (een stijging van 2% met valutaschommelingen). De bruto winstmarge was 13,5%.
 • De operationele winst over Q4 2016 in EMEA was $9,3 miljoen: vergeleken met Q4 2015 een groei van 162% zonder valutaschommelingen (een groei van 114% met valutaschommelingen).

Boekjaar 2016
De EMEA-resultaten van Insight Enterprises over het boekjaar 2016 zijn:

 • In EMEA bedroeg de netto jaaromzet over 2016 $1,3 miljard: een stijging van 4% zonder valutaschommelingen (een daling van 2% met valutaschommelingen).
 • In EMEA is in boekjaar 2016 een brutowinst gerealiseerd van $185,7 miljoen: een groei van 7% zonder valutaschommelingen (met valutaschommelingen bleef de brutowinst gelijk). De bruto winstmarge was 13,9%.
 • De operationele winst over boekjaar 2016 in EMEA was $23,9 miljoen: een groei van 60% zonder valutaschommelingen (een stijging van 44% met valutaschommelingen).

Samenvatting kwartaalverslag Q4 2016

 • De netto omzet van $1,5 miljard steeg in het vierde kwartaal van 2016 met 6%, vergeleken met het vierde kwartaal van 2015. Dat komt neer op een stijging van 8% op jaarbasis als de effecten van valutaschommelingen niet worden meegenomen.
 • De brutowinst van $191 miljoen steeg 6%, vergeleken met het vierde kwartaal van 2015. Dat betekent een groei van 9% op jaarbasis als de effecten van valutaschommelingen niet worden meegenomen. De geconsolideerde brutomarge bleef met 13,0 procent van de netto verkopen gelijk.
 • De operationele winst steeg tot $40,7 miljoen. Dat is een stijging van 33% vergeleken met het vierde kwartaal van 2015 - ofwel 2,8% van de netto verkopen. Wanneer de effecten van valutaschommelingen buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de toename van de operationele winst 37% op jaarbasis.

Samenvatting jaarcijfers 2016

 • Een netto jaaromzet van $5,5 miljard. Een toename van 2% vergeleken met 2015. Dat komt neer op een toename van 4% op jaarbasis als de effecten valutaschommelingen niet worden meegenomen.
 • De brutowinst van $743,1 miljoen nam toe met 4%, vergeleken met 2015. Dat betekent een groei van 6% op jaarbasis als de effecten van valutaschommelingen niet worden meegenomen. De geconsolideerde brutomarge nam toe met ongeveer 20 basispunten tot 13,5 procent van de netto verkopen.
 • De operationele winst steeg tot $148,8 miljoen. Dat is een stijging van 18% vergeleken met 2015 - ofwel 2,7% van de netto verkopen. Wanneer de effecten van valutaschommelingen buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de toename van de operationele winst 20% op jaarbasis.

Frank Hoekstra (foto), Vice-President Insight Benelux: “Ik kijk met trots terug op de prestaties van Insight afgelopen jaar, waarbij met name in het laatste kwartaal een flinke eindsprint is gemaakt. Hoewel de groei zowel wereldwijd als in heel Europa een feit was, ben ik bijzonder tevreden over de dubbelcijferige groei die wij in de Benelux doormaakten. De focus die wij leggen op toegevoegde waarde zie je niet alleen terug in de cijfers, maar ook – en eigenlijk nog belangrijker - in de erkenning van de markt en onze klanten. Dat wij ook nu weer onderscheiden zijn met diverse awards, waaronder die van Trusted Advisor of the Year, geeft mij een boost voor 2017.”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Financieel