Top-4 tips voor succes met IoT-data
11-02-2017
Deel dit artikel:

Top-4 tips voor succes met IoT-data

Het Internet of Things (IoT) is al lang geen futuristische fantasie meer. Het is onderdeel van de digitale wereld. Wanneer apparaten contact maken, produceren ze veel informatie. Denk aan sensoren die afleidbare acties kunnen voorspellen, gebaseerd op het gedrag van het apparaat en de gebruiker. Deze informatie blijft echter vaak onbenut. Forrester ontdekte dat slechts een derde van de organisaties die data verzamelt van IoT-apparatuur, hier iets mee doet. Ik merk dat organisaties de hoeveelheid eigen data vaak al overweldigend vinden, laat staan als ze ook nog de IoT-data moeten analyseren en combineren. In dit artikel geef ik vier tips om IoT-data om te zetten naar inzicht en zo de kansen te benutten.

Tip 1: Analyseer met een open benadering
De sleutel om het complete verhaal in data te ontdekken, is om het met een open vizier te benaderen. Zoek dus niet naar een specifiek antwoord – de bevestiging van je onderbuikgevoel – maar sta open voor alle uitkomsten. Durf ook door te vragen, want vaak vind je het antwoord in de vervolgvraag. Benader gegevens en patronen vanuit alle invalshoeken om verborgen inzichten in de data te ontluiken. Zelfs de ontdekking dat een verband er niet is, zorgt voor inzicht.

Tip 2: Visualiseer
Visualisatie van gegevens is zeer waardevol. Het effectief weergeven van grote hoeveelheden data is echter niet eenvoudig. Nieuwe visualisatietechnieken zijn nodig om de koppeling met locatie (geodata), volgordelijkheid en hiërarchieën te maken. Om nieuwe verbanden te ontdekken, dwarsdoorsneden te maken en de data vanuit alle hoeken te bekijken, is een staafdiagram vaak onvoldoende. De gebruiker moet op allerlei manieren kunnen interacteren met datavisualisatie.

Tip 3: Durf te falen
Organisaties die IoT willen omarmen moeten bereid zijn om te falen. Begin klein, experimenteer met analyses en leer wat wel en niet werkt. Met deze kennis kan men de volgende stap nemen. De verantwoordelijkheid hiervan kan belegd worden bij de Data Scientist(s), maar op de lange termijn is het ook belangrijk om de manier van werken te borgen binnen de hele organisatie. Betrek iedereen – van jong tot oud – want je zult zien dat ideeën en inzichten vaak uit onverwachte hoek komen.

Tip 4: Investeer in datageletterdheid
Om de kansen van IoT en alle hieruit voortkomende data te benutten, is het zaak dat werknemers een nieuwe vaardigheid ontwikkelen: datageletterdheid. Dit is de mogelijkheid om data te lezen, interpreteren, analyseren, verbanden te ontdekken en om eraan samen te werken. Combineer deze vaardigheid met een gebruiksvriendelijke oplossing die verschillende databronnen kan combineren en visualiseren. Pas dàn worden er echt vernieuwende inzichten opgedaan.

De mogelijkheden zijn eindeloos en de technieken voorhanden. Het is aan jou om hiermee aan de slag te gaan. Met deze vier tips kan iedereen het complete verhaal in de data ontdekken en zo het volledige potentieel van IoT benutten. Ik kijk uit naar de nieuwe toepassingen die hieruit voortvloeien.

Sandor Nieuwenhuis is Pre-Sales Director bij Qlik

Terug naar nieuws overzicht

Tags

IoT