Kabinet wil ongewenste telecomovernames kunnen blokkeren
16-02-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Kabinet wil ongewenste telecomovernames kunnen blokkeren

Minister Kamp (foto) van Economische Zaken wil de mogelijkheid krijgen ongewenste overnames van Nederlandse bedrijven die vitaal worden geacht voor de nationale veiligheid en openbare orde kunnen tegenhouden. De minister werkt voor een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken.

Telecomvoorzieningen zoals telefonie, datacenters en internet zijn van vitaal belang voor de nationale veiligheid en openbare orde, stelt het ministerie van Economische Zaken. Zonder deze infrastructuur raakt de maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade. Minister Kamp wil daarom de mogelijkheid hebben overnames in deze sector tegen te houden of terug te draaien.

Wettelijke basis creëren
Minister Kamp: “Nederland profiteert van het feit dat we een open economie hebben waarin de markt haar werk doet. Zo nemen we meer bedrijven in het buitenland over dan andersom. Ons land heeft echter geen baat bij overnames door buitenlandse bedrijven die gelinkt zijn aan criminele activiteiten, die te boek staan als financieel kwetsbaar of die een niet-transparante eigendomsstructuur hebben. Gezien de nationale belangen die op het spel staan, leggen we voor de telecomsector een wettelijke basis om dergelijke overnames te kunnen voorkomen.”

Het wetsvoorstel heeft niet alleen betrekking op aanbieders van telecom en internet, maar ook op grote bedrijven die actief zijn met internetknooppunten, datacenters, hosting en certificeringsdiensten. Ook deze bedrijven zijn van belang voor de continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en infrastructuur in ons land, stelt de minister.

Dwingend algemeen belang
De Europese Unie heeft vastgesteld dat ingrijpen bij overnames door de overheid alleen is toegestaan bij redenen van ‘dwingend algemeen belang’. Denk hierbij aan situaties waarbij de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is. De continuïteit en bescherming van sectoren die van vitaal belang zijn is in Nederland onderdeel van verschillende wetten. Zo mogen beheerders van elektriciteits-, gas en drinkwaternetten alleen publiek eigendom zijn.

Naast de telecomsector wordt ook de continuïteit in andere bedrijfstakken onderzocht. Zo onderzoekt het ministerie van Economische Zaken of de Universele Postdienst (UPD), die betaalbaar en tijdig verzenden van poststukken regelt, uitgebreid kan worden met eisen die worden gesteld aan de vestigingsplaats van de rechtspersoon, de locatie van het hoofdkantoor en voldoende investeringen in de dienstverlening.

Internetconsultatie
De internetconsultatie voor de nieuwe wet gaat per direct van start. Belanghebbenden kunnen op het ontwerp voor het wetsvoorstel reageren. In het tweede kwartaal van 2017 toetst minister Kamp het voorstel bij de Raad van State en wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Terug naar nieuws overzicht