KPMG zet in op groei van Digital Health adviespraktijk
17-02-2017 | door: Redactie

KPMG zet in op groei van Digital Health adviespraktijk

KPMG Health zet de komende periode stevig in op groei van haar digitale adviespraktijk. Door de toenemende digitalisering in de zorg neemt de behoefte van organisaties naar ondersteuning steeds verder toe. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, breidt KPMG de bestaande digitale adviespraktijk uit met vier nieuwe adviseurs. Daarmee komt het kernteam van KPMG Digital Health uit op ruim 25 ervaren adviseurs. “Een ontwikkeling waar wij trots op zijn”, zegt Anna van Poucke, partner bij KPMG en sectorleider Health.

KPMG heeft de ambitie om de komende jaren verder door te groeien, aldus Van Poucke ""De digitalisering in de zorg wordt immers steeds belangrijker. Dat betekent een forse uitdaging voor de sector, een uitdaging die de komende tijd alleen maar zal toenemen. Vergrijzing en meer behandelmogelijkheden leiden tot een fikse groei van de zorgvraag. Tegelijkertijd is er de noodzaak om de groei van de kosten beperkt te houden. Digitalisering van de zorg biedt daar een van de oplossingsrichtingen voor. En vergroot bijvoorbeeld de mogelijkheid meer zorg aan huis of in de keten tussen verschillende aanbieders te leveren. Dan gaat het om meer dan alleen e-health toepassingen of digitale technieken. Ook geavanceerde platforms voor dataverzameling en analyse zullen een belangrijker rol krijgen in de zorg.”

Burger

Ook de burger speelt hierin een steeds belangrijker rol. “Hij eist een steeds grotere rol op, enerzijds als eigenaar van zijn eigen dossier, anderzijds als centrale consument die achter de eigen voordeur op basis van de digitale technologie 2e en 3e lijns zorg krijgt”, zegt KPMG-partner Mariska van de Luur, die mede leiding geeft aan de Health-praktijk. Van de Luur: “Veiligheid en privacy issues spelen hierbij een belangrijke rol. De inzet van data & analytics bij dit soort behandelingen neemt aanzienlijk toe. Analyses die ook gebruikt worden om de uitkomsten van de zorg te meten en als basis dienen voor contractering. Toezicht op een juist gebruik van deze data is hierbij essentieel.”

IT in zorg

De nieuwe adviseurs die KPMG aan zich heeft weten te binden hebben veel ervaring met IT in de zorg. Dennis Utermark is inmiddels ruim vijftien jaar werkzaam op het gebied van ICT binnen de zorg. Hij heeft zich gespecialiseerd in de inrichting en beheersing van systemen voor de zorgregistratie en de facturatie. Hij heeft veel ervaring opgedaan als zelfstandig projectmanager en als afdelingsmanager bij zorginstellingen in de cure, de care en het sociaal domein. Hij is bovendien lid van de Kennisgroep ICT & Zorg van de Norea, de beroepsvereniging van IT Auditors. Hylke Kingma heeft twaalf jaar ervaring in het adviseren en ondersteunen van ziekenhuizen en zorginstellingen over de inzet van technologie. Binnen KPMG richt hij zich op de groei van de Digital Health praktijk. Zowel de strategie, organisatie en kwaliteit van de IT functie als de inzet van zorg ICT en digitale innovaties in het zorgproces, vallen daarbij onder zijn aandachtsgebied. Jeroen Geelhoed houdt zich met name bezig met risicobeheersing bij zorginstellingen, gericht op het vergroten van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de zorg waarvan ruim acht jaar bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Geelhoed is gepromoveerd op het thema strategische business control bij ziekenhuizen. Salo van Berg is van huis uit IT-auditor. Hij concentreert zich met name op de ziekenhuizen en beleidsbepalende instanties. IT-beheer, IT-optimalisatie, data en (information) security alsmede het verlenen van assurance binnen het risicodomein staan hierbij centraal.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Zorg