Camera en video ontwikkelingen in veiligheid openbaar vervoer

10-03-2017

Camera en video ontwikkelingen in veiligheid openbaar vervoer

Beveiligingscamera’s zijn niet meer weg te denken uit het openbaar vervoer (OV). Gecombineerd met software voor videoanalyse spelen ze niet alleen een rol in de veiligheid van passagiers, maar kunnen ze ook de dienstverlening en de processen optimaliseren. Edwin Beerentemfel van Axis Communications werpt een blik op de toekomst en vertelt welke trends we in 2017 kunnen verwachten voor het OV.

Videobewaking is de meest gebruikte technologie in het openbaar vervoer om de veiligheid te optimaliseren. Videobewaking wordt vooral gebruikt in treinen, op stations, in remises, werkplaatsen en op perrons. Daarbij worden de camera’s meestal op plekken gericht zoals nood- en informatiepalen, roltrappen en liften, waarbij de dekking van videobewaking het dichtst is op plaatsen waar passagiers zich ophouden. Daarnaast zorgen camera’s ook op niet-openbare plekken voor veiligheid en een soepel verloop van processen. Voorbeelden daarvan zijn personeelsingangen, spoorkruisingen, tunnelingangen, langs de sporen, in tunnels of bij bruggen.

Status quo – van analoog naar IP

Terwijl de veranderingen in de beveiligingsindustrie onstuitbaar in de richting van digitale technologie bewegen, zijn er in het OV nog altijd veel analoge camera’s. Dit leidt tot zogenaamde hybride systemen, die uit zowel analoge als netwerkcamera’s bestaan. Toch zullen, net als in voorgaande jaren, ook in 2017 veel bedrijven oudere, analoge modellen vervangen door netwerkcamera’s en hun systeem voorzien van intelligente functies. Daarmee worden netwerksystemen ook in het OV steeds belangrijker.

Het investeren in nieuwe cameratechnologie kent een aantal hindernissen: videobeveiligingssystemen hebben niet altijd de hoogste prioriteit en de aanschaf ervan is kostbaar. Aan de andere kant levert een professioneel, digitaal bewakingssysteem synergiëen op met andere gebieden en optimaliseert het op de lange termijn de dienstverlening en de veiligheid in het OV. Dit heeft ook effect op de investering en de kosten.

Intelligente videobewaking in het internationale openbaar vervoer

Digitale videobewaking is tegenwoordig ruim voorzien van intelligente functies die analyse van de beeldgegevens in de camera mogelijk maken. Zo kunnen camera’s niet alleen voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt, maar ook voor het leveren van belangrijke gegevens voor de bedrijfsvoering. Als ze zo gebruikt worden, fungeren de camera’s als sensoren. Dat kunnen bijvoorbeeld rook- en brandmelders zijn, of het monitoren van het capaciteitsgebruik. Daarbij wordt bijvoorbeeld door middel van een percentage aangegeven hoeveel mensen zich op een perron bevinden. Als de waarde een bepaalde grens overschrijdt, dan worden medewerkers gewaarschuwd. Zij kunnen dan gepaste maatregelen treffen, zoals het openen van nooduitgangen of assistentie verlenen zodat paniek en ongevallen worden voorkomen.

Slimme netwerkcamera’s kunnen ook dienstdoen als vroege rookmelders in tunnels. Conventionele rookmelders zijn normaal gesproken aan het plafond bevestigd en het duurt dan ook erg lang voordat het alarm afgaat, aangezien de rook eerst het plafond moet bereiken. Camera’s kunnen rook veel eerder waarnemen. Hoe sneller de rook ontdekt wordt, des te minder schade er kan ontstaan.

Analysetools helpen schade en ongewenste stilstand van treinen voorkomen en besparen daarmee tijd en geld. Ze dragen ook bij aan een stijging van de omzet, doordat ze bijvoorbeeld kunnen herkennen wanneer mensen over ticketpoortjes springen. In Nederland worden de deuren van tramwagons bewaakt door gezichtskenmerken te vergelijken met een database van notoire zwartrijders. Bij een positieve match wordt de machinist gewaarschuwd. Ook detectie van graffitispuiters is een belangrijk toepassingsgebied.

Hoe videobewaking kan helpen: real-time transmissie uit treinen is in opkomst

Gebeurtenissen die verband houden met de veiligheid doen zich meestal niet op één enkele plaats voor, maar op meerdere. Bijvoorbeeld wanneer een winkeldief via een voetgangersgebied de metro in vlucht. Steeds vaker hebben verschillende taakgroepen zoals politie, brandweer en lokale overheden real-time toegang tot alle videobeelden en kunnen ze op die manier de situatie overzien. De afzonderlijke camera’s leveren beelden van de verschillende locaties met verschillende invalshoeken en het cameranetwerk biedt daarvan een totaalbeeld. Hierdoor kunnen gemachtigde bewakingsdiensten en autoriteiten de situatie snel in zijn geheel beoordelen. Strategisch kritieke beslissingen over het verdere verloop kunnen slechts aan de hand van een totaaloverzicht van de actuele situatie genomen worden.

Het real-time gebruik vindt hoofdzakelijk plaats op statische plaatsen, zoals stations en depots. Real-time transmissie uit rijdende treinen is nog niet gebruikelijk, maar wel een trend die gaat komen.

In het openbaar vervoer vindt een voortdurend komen en gaan van mensen plaats. Veel mensen die in een stad wonen of werken maken regelmatig gebruik van het openbaar vervoer. Daarom is het belangrijk om voor veiligheid en bescherming te zorgen. Bovendien mogen we niet vergeten dat veel vervoerders ook bedrijfsmatig actief moeten zijn in een steeds harder wordende maatschappij. Daarom is ook de optimalisering van processen of diensten belangrijk. Op veel van deze vragen zijn netwerkcamera’s het antwoord. Al in 2016 bleek dat vervoersbedrijven meer gebruikmaken van de technische mogelijkheden en deze trend zal zich ook in 2017 voortzetten.

Door: Edwin Beerentemfel, Manager Business Development, Middle Europe bij Axis Communications

Terug naar nieuws overzicht