Respecteer ieders data!

21-03-2017 | door: Blog

Respecteer ieders data!

Afgelopen week was ik als deelnemer aanwezig bij de jaarlijkse Summit van het Think Forwards Initiatief (TFI) dat deze keer in München plaatsvond. Het is een meerjarig initiatief om beter te begrijpen hoe mensen financiële beslissingen nemen. En hoe we met die kennis en moderne techniek burgers kunnen ondersteunen bij hun financiële beslissingen.

Welke hypotheek is het beste voor jou? Wat zijn de gevaren van een studentenlening? Wanneer moet je gaan plannen voor je pensioen? Hoe kun je je financiële heden in relatie brengen met je financiële toekomst. Hoe ga je als gezin gezamenlijk financiële beslissingen nemen? Hoe kun je toch sparen met een beperkt inkomen?

Allemaal vragen waar we met alle data die we tegenwoordig verzamelen en weten, steeds betere antwoorden en gepersonaliseerde adviezen kunnen geven. Geen algemeenheden meer, maar op maat gemaakte, zo nodig dagelijkse adviezen en hulp, om je (financiële) doelen te bereiken en om wensen en dromen werkelijkheid te laten worden.

Nu maar ook straks
Mensen zijn heel redelijke beslissingnemers, maar soms is de discipline nèt even weg, was de verleiding nèt even te groot of ging de auto of wasmachine nèt op een vervelend moment kapot. We hebben er allemaal mee te maken, maar toch helpt de digitale wereld van data en informatie, van big data en analytics ons nog minimaal op dat gebied. Daar wil het Think Forward Initiatief verandering in brengen.

Wat weten we van het menselijk gedrag bij financiële beslissingen? Over uitgaven nu en morgen, maar ook over toekomstige zaken als een gezin starten, een nieuwe auto kopen als er kinderen komen, een groter huis kopen en gaan sparen voor je pensioen. Nu gezond en vrolijk leven maar ook de toekomst zeker stellen.

Partners
Dit initiatief is ooit ontstaan op Europees niveau omdat in Europa veel burgers financiële problemen hebben. De startvraag was: kunnen we onze burgers betere financiële beslissingen laten nemen en helpen grote en dus meestal verstrekkende gevolgen hebbende, fouten te voorkomen? ING heeft als internationale bank deze handschoen opgepakt en heeft in 2015 dit initiatief gestart.

Microsoft en EMC (intussen Dell EMC) waren de initiële technologiepartners waar zich intussen Deloitte en Dimension Data bij hebben gevoegd. Daarnaast is een groot aantal universiteiten en onderzoeksinstituten betrokken bij de research-activiteiten die nodig zijn om alle antwoorden te vinden.

Happy spending
Afgelopen week hebben we samen op deze Summit laten zien waar we intussen twee jaar verder met onze studies staan. Met sprekers als Michael Norton van Harvard Business School over zijn boek ‘Science of Happy Spending’ en hoe je geluk kunt kopen. Of MJ Petroni die zich ‘cyborg antropologist’ noemt en zich verdiept in het gedrag van de digitale mens in de digitale wereld. En het groeiende ‘sociale netwerk van dingen’ dat ons omringt en beïnvloedt.

Websites die je verleiden, apps die je op aanbiedingen wijzen en software die ons steeds slimmer (vaak ongewenste) bestedingen laat doen. Een wereld waar fysiek geld langzaam verdwijnt en virtueel geld als kwikzilver door je vingers lijkt te glippen. Hoe kun je in een virtuele wereld grip over je geld en je uitgaven houden, hoe controle houden over sparen voor een buffer en je toekomstige – vaak nog ver weg lijkende – oude dag?

De innovatieve illusie
Björn Weigel sprak over zijn boek ‘The Innovative Illusion’ en claimt dat onze kapitalistische maatschappij zijn innovatieve spirit heeft verloren. De compliance officer is bij een bedrijf belangrijker geworden dan de ondernemer. Als innovatief bedrijf moet je kapitaal vernietigen om vooruit te komen, zoals Schumpeter dat al een eeuw geleden stelde in zijn boek ‘Creative Destruction’. Schumpeter benoemde in zijn boek “Capitalism, Socialism and Democracy’ al de gevaren als de industrie niet meer innovatief zou zijn en kon worden vervangen door het socialisme, waar door het ontbreken van ondernemerschap geen innovatie meer zou plaatsvinden.

Björn sprak over de huidige gevaren voor stilstand en achteruitgang die overal zichtbaar zijn. Zonder waarde te vernietigen, kunnen we niet vooruit. Terwijl de huidige instituties en door wetgeving gedwongen steeds bureaucratischer bedrijven geen waarde meer durven te vernietigen en stilstand ontstaat.

Stilstand maakt de toekomst onvoorspelbaarder. Immers als er geen lange-termijn-doelen en uitdagingen meer zijn, waar willen we dan naar toe? Net zoals Alice in Wonderland: hoe kan ik je de weg wijzen als je niet weet waar je naar toe wilt?

Een voorspelbaarder maatschappij
Een compliance officer zal nooit voorstellen waarde te vernietigen om voorspelbaarder te worden. Ondernemers wel, die durven keuzes te maken. Terwijl uiteindelijk elke bureaucratische organisatie op lange termijn alleen maar zal profiteren van actief ondernemerschap in de markt. Dat is de patstelling die we in de politiek ook zien. We hebben het in het westen zo goed, dat we bang zijn die welvaart te verliezen. Daarom willen velen ook terug naar vroeger toen het ‘schijnbaar’ beter was.

Helaas kunnen we niet terug, alleen vooruit. Maar de snelheid waarmee dat gebeurt, hangt van de politiek af. En die politieke steun hangt weer af welke toekomstbeelden die politiek kan laten zien. Hoe willen we leven in 2030 of 2040? Geen discussies over de komende drie of vier jaar, maar echte vergezichten. Politici die alles ter discussie durven te stellen opdat we het in 2030 of 2040 met elkaar beter zullen hebben. Als we dat kunnen, kunnen we weer samen aan die toekomst werken. Net zoals we dat 50 jaar, honderd jaar, honderdvijftig jaar geleden deden, toen we op basis van nieuwe, technische mogelijkheden aan een nieuwe economische golf gingen bouwen. En onze maatschappij op basis van nieuwe vergezichten weer verder konden ontwikkelen.

Respect
Aan het einde van de TFI Summit kwam een discussie op gang over onze digitale maatschappij. Over hoe om te gaan met digitale data die ons leven bepaalt. Over vertrouwen, over privacy, over de ethiek in onze digitale maatschappij. Maar ook over respect voor andermans data. Over respect voor de digitale wereld van ieder individu, de wolk van data die je als individu gebruikt, genereert en achterlaat.

Wellicht is dat (weer) respect krijgen en hebben voor de privacy en je eigen digitale leven van iedere burger wel de grootste uitdaging die we als maatschappij hebben. Respect vanuit bedrijven waar je digitaal zaken mee doet. Respect van de overheid voor je persoonlijke digitale leefomgeving. Respect naar elkaar om digitale data niet te misbruiken. Dat is wellicht een utopie, maar zonder utopieën ontstaan nooit serieuze toekomstbeelden en politieke vergezichten. Zonder dromen is er immers geen toekomst meer om voor te vechten.

Door: Hans Timmerman, CTO Dell EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht