Politie kan aanbesteding Werkplekapparatuur en gerelateerde Diensten afronden
19-04-2017 | door: Redactie

Politie kan aanbesteding Werkplekapparatuur en gerelateerde Diensten afronden

De Nederlandse Politie kan de aanbesteding Werkplekapparatuur en gerelateerde Diensten afronden. De gunning wordt inmiddels voorbereid. HP had eerder bezwaar tegen de aanbesteding en een kort geding aangekondigd, maar die is ingetrokken. Een woordvoerder van de rechtbank zegt verder geen informatie te hebben over het ingetrokken kort geding.

HP was van plan middels een kort geding bezwaar te maken tegen de gunning die Dell kreeg rond twee van de vier percelen. Dat was ten eerste het perceel hardware voor vaste werkstations en ten tweede het perceel voor mobiele werkstations. Perceel drie is het leveren van beeldschermen, de hardware voor grafische beeldweergave van elektronische tekst-, foto- en video informatie. Perceel vier is overige werkapparatuur en diensten zoals niet-standaard werkstations, randapparatuur, accessoires en het verrichten van diensten. Naar verluidt is het kort geding van HP ingetrokken.

Aanbesteding

De aanbesteding van Politie Nederland uit Nieuwegein dateert van 2016. Het doel van de aanbesteding is, na het uitvoeren van de Openbare procedure, Raamovereenkomsten, van minimaal vier jaar, te sluiten met meerdere partijen voor het leveren van Werkplekapparatuur en het verrichten van gerelateerde Diensten aan Politie. Dit conform de door de Politie gestelde functionele en technische eisen. De Politie heeft eerder op 17 november 2015 marktpartijen via een publicatie op Tenderned uitgenodigd om deel te nemen aan een marktconsultatie voor de aanbesteding werkplekapparatuur en gerelateerde diensten. Een 13-tal partijen bestaande uit fabrikanten, resellers en enkele dienstverleners/integrators hebben deze op 4 december 2015 schriftelijk beantwoord. Daarna volgde een verslag van de marktconsultatie met een interessant inzicht over de ICT organisatie van de politie.

Thin clients

Eind 2016 werd duidelijk dat een leverancier bezwaren maakte rond bepaalde eisen. Dat blijkt uit de Nota van Inlichtingen derde vragenronde van 23 september 2016. De gunning zou 8 november moeten worden gegeven en de raamovereenkomst zou dan 28 november moeten ingaan. 

Een fabrikant wilde zelfs een apart perceel voor thin clients. "Wij verzoeken u om voor de producttypes Thin clients en vaste werkstations een separaat perceel in te richten." De politie vond dat niet nodig.

Marktwerking

Pittiger wordt het bij vraag 679 van een leverancier: "Het star blijven volharden in merk specifieke eisen zal uiteindelijk leiden tot uitsluiting van een aantal A merken. Is de politie zich ervan bewust dat het niet voldoen aan 1 specifieke technische eis binnen perceel 1 een producent in zijn geheel niet kan aanbieden op dit perceel en dat dit leidt tot een beperking van de marktwerking? De politie antwoordt daarop: "Het spijt ons zeer dat u de indruk heeft dat de Politie blijft volharden in het stellen van merkspecifieke eisen. De Politie is er, zoals eerder aangegeven, juist op gebrand om marktwerking te stimuleren. Uiteraard is de Politie zich ervan bewust dat het niet voldoen aan een minimale eis leidt tot terzijde legging van de Inschrijving. Bij het opstellen van de minimumeisen en de gegeven antwoorden in de Nota van Inlichtingen is dan ook zorgvuldige gekeken naar hetgeen dat naar inzicht van de Politie door de markt kan worden geboden. De Politie heeft haar uiterste best gedaan om geen partijdigheid – al dan niet bewust - in de stukken te verwerken."

Klachtenprocedure

Een leverancier vraagt daarna dat er in de documentatie ontbreekt aangaande de aanbesteding een klachten procedure. De politie antwoordt daarop hoe de klachtenprocedure werkt en geeft het klachtmeldpunt vrij: [email protected]

Lees vrijwel alle documenten over de aanbesteding hier. Later worden de winnaars van de aanbestedingen bekend gemaakt. Naar verluidt zit er tenminste 1 partij in dit lijstje die een van de winnaars is.

10a_Addendum_bij bijlage verslag marktconsultatie EA WP v1-0.pdf 10__Bijlage H Verslag marktconsultatie Werkplekapparatuur v1-0 (4).pdf NvI_derde vragenronde EAWP v1.0 (1).pdf

Terug naar nieuws overzicht
Hardware