Nederlandse datacenter maken restwarmte gratis beschikbaar
01-05-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Nederlandse datacenter maken restwarmte gratis beschikbaar

De Nederlandse datacenters die verenigd zijn in de Dutch Datacenter Association (DDA) bieden Nederland en het toekomstige kabinet aan om slim gebruik te maken van de restwarmte die hun datacenters produceren. Hiermee willen de partijen een bijdrage leveren om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de in het Akkoord van Parijs gestelde klimaatdoelen sneller te realiseren.

Stijn Grove, directeur van de DDA over het initiatief: “We leven in tijden van grote verandering. De steeds verdergaande digitalisering raakt alle sectoren van de samenleving en economie. Bedrijfsmodellen worden omgegooid en nieuwe sectoren ontstaan door de mogelijkheden die het internet biedt. Tegelijkertijd voltrekt zich ook een ingrijpende transitie naar duurzame energie. De digitale transformatie en de verduurzaming van de energievoorziening kunnen hand in hand gaan als de juiste kansen aangegrepen worden. Datacenters kunnen daarbij als fundament van de digitale economie een sleutelrol vervullen door de restwarmte die zij produceren te gebruiken om andere gebouwen te verwarmen.”

Future proof
De datacentersector is een voorbeeld van een bedrijfstak die al ‘future proof’ is: geheel geëlektrificeerd en vrijwel uitsluitend gebruikmakend van groene stroom. Datacenters brengen enorme efficiency voordelen door IT-apparatuur op één plaats samen te brengen en te concentreren. Door de professionele exploitatie van de datacenterfaciliteiten worden grote hoeveelheden energie bespaard in vergelijking met wanneer IT bij bedrijven zou blijven staan. Door schaalvoordeel, specialisatie en hoogwaardige technologie kunnen datacenters efficiënt omgaan met energie. Zonder datacenters zouden onze economie en samenleving meer dan het dubbele van de hoeveelheid energie gebruiken die nu wordt gebruikt, meldt de DDA.

Duurzaam energie potentieel
Het grootste gedeelte van de stroom die datacenters verbruiken, wordt omgezet in warmte. Deze restwarmte, bijna geheel groen opgewekt, wordt op dit moment niet of nauwelijks nuttig hergebruikt. De concentratie van online diensten in een datacenter, al dan niet gevestigd met andere datacenters op een campus, biedt daarom een groot, tot dusver nauwelijks benut energie potentieel. De benutting van de restwarmte die door datacenters geproduceerd wordt, is een logische stap naar een volwaardige circulaire economie.

Grove: “Deze nu al aanwezige energie, door groene stroom opgewekte hoogwaardige, laag calorische restwarmte, kunnen we hergebruiken. Huizen, kantoren en kassen kunnen met deze warmte worden verwarmd. Industriële processen kunnen sneller verduurzamen. Hiermee halen we CO2 doelen eerder, versnellen we de energietransitie en hoeven we minder gas te winnen. Iets wat gezien de problematiek in de provincie Groningen en de slinkende gasvoorraad ook een belangrijk maatschappelijk voordeel biedt.”

Gratis aangeboden
De Nederlandse datacentersector wil onder de vlag van DDA de energietransitie versnellen. Daarom biedt de sector onder bepaalde randvoorwaarden haar restwarmte gratis aan. De gehele brief met uitgebreide beschrijving van de verdere invulling van dit initiatief is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht