Durfkapitaal en innovatie

23-05-2017 | door: Blog

Durfkapitaal en innovatie

Durfkapitaal of risicodragend kapitaal, ook wel aangeduid met het Engelse leenwoord venture capital, wordt gebruikt om ondernemingen die een hoog risico lopen te financieren. Het gaat hierbij vaak om startende ondernemingen die nog geen omzet of voldoende winst maken om hun bedrijfsvoering te financieren.

De markt van de risicokapitaalaanbieders is formeel, begin vorige eeuw ontstaan met de in 1911 opgerichte ‘Bessemer Venture Partners’. Maar in onze eigen Gouden Eeuw stond deze praktijk al bekend om uitvindingen snel te ontwikkelen naar innovatieve toepassingen. Immers hoe sneller je een uitvinding in de praktijk kan gebruiken, hoe meer voorsprong je op de concurrentie kunt nemen. Mede daardoor kon Nederland in die tijd zo succesvol worden.

Ventures

Tijdens Dell EMC World werd een wat onbekende organisatie binnen Dell Technologies gepresenteerd: Dell Technologies Capital. Deze organisatie komt voort uit de vroegere Dell ventures en EMC ventures, de eerdere investeringsactiviteiten van Dell en EMC. In de wereld van techniek gaat veel geld naar start- en scale-ups, omdat het onmogelijk is alle research en engineering zelf uit te voeren.

Dit betekent dat er jaarlijks vele miljoenen worden geïnvesteerd in interessante projecten bij zowel universiteiten als bedrijven die interessante techniek ontwikkelen. Dit vraagt nogal wat onderzoek en verkenning om te weten wat er bij de vele honderden universiteiten speelt en welke start-ups komen en gaan. Maar omdat het een diepte-investering is in toekomstige innovatie, is het een zeer belangrijke activiteit voor elk groot technologiebedrijf.

Kennis

Dell Technologies investeert jaarlijks zo’n 100 miljoen in allerhande projecten wereldwijd. Naast geld is ook ondersteunende kennis veel van de waarde die we in deze onderzoeken investeren. Zo kunnen we veelbelovend onderzoek financieren en jonge bedrijven helpen hun ideeën werkelijkheid te laten worden. Door mede te investeren in kapitaal en kennis, bouwen wij hierdoor zelf ook de nodige kennis en ervaring op.

Een investering is soms interessant om er zowel kennis-technisch als later financieel profijt van te hebben, het kan natuurlijk ook uitmonden in een acquisitie. Zowel Dell als EMC hebben hun sporen verdiend in de tientallen, zo niet honderden acquisities die zij beiden de afgelopen jaren hebben gedaan. Soms is hierbij het verkrijgen van het intellectuele eigendom – ook wel IP van intellectual property – belangrijk als er interessante octrooien zijn aangevraagd of verkregen. Andere strategische aankopen zijn vaak gericht op het ontwikkelen van nieuwe markten.

Acquisities

Het acquireren van bedrijven is een vak dat weinig bedrijven goed onder de knie hebben. De uitdaging is om het nieuwe bedrijf een veilig onderdak te bieden in de bestaande organisatie waarbij enerzijds het management en medewerkers ‘door’ kunnen gaan hun product te ontwikkelen, maar met het kapitaal en de marktervaring van de nieuwe ‘moeder’ sneller kunnen opschalen dan als klein, van risicokapitaal afhankelijk bedrijf.

Het feit dat er binnen de Dell Technology-familie nog zoveel verschillende merken bestaan, komt omdat hierbij het overgenomen bedrijf zijn ‘persoonlijkheid’ naar zijn markt en klanten kan behouden. Denk aan VMware, RSA security, SecureWorks, Virtustream en Boomi. Daarnaast blijven de organisaties relatief klein om dynamisch en innovatief te blijven, ondanks dat ze onderdeel van een grote, wereldwijde organisatie zijn geworden.

Octrooien en Patenten

Het intellectuele kapitaal van een onderneming bestaat ook uit patenten die het op naam heeft staan. Vaak zien we dat een bedrijf dat actief in ventures investeert, ook actief is met patentaanvragen. Als je patent-trackers voor EMC en Dell bekijkt, worden dagelijks gemiddeld vijf patenten aangevraagd. Het is een aparte tak van het bedrijf dat deze stroom aanvragen behandelt en juridisch ondersteunt. In 2015 stond EMC, na Google, Apple, Facebook en Microsoft, met 5000 verkregen patenten en nog 4500 patenten in aanvraag op nummer 5 in de patent top 5.

Octrooien of patenten geven de eigenaar een gebruiksrecht, maar misbruik door derden moet wel zelf worden ontdekt en aangevochten. Dit vraagt een continue inspanning voor patentbezitters. Immers, je kunt wel formeel eigenaar zijn, misbruik moet je zelf opsporen. Dit kan soms tot bittere gevechten leiden die uitmonden in miljoenenclaims welke regelmatig door rechters worden erkend. Dit betekent voor de verliezende partij naast een schadevergoeding vaak ook het betalen toekomstige licentiekosten als het misbruikte IP reeds onderdeel is geworden van bestaande producten.

Octrooi of handelsgeheim?

Een octrooi wordt gegeven op een nieuwe ontdekking, maar wordt daarna wel publiek bekend gemaakt. Nu is een octrooi aanvragen een dure zaak en soms is publiceren een goedkoop alternatief om eigenaarschap te claimen, zodat een ander hier geen patent meer op kan aanvragen. Maar de uitvinding is dan wel direct openbaar en je concurrent kan het dan ook direct gebruiken.

Een andere wijze om je ontdekkingen of processen te beschermen, is deze geheim te houden. Ze zijn dan weliswaar niet wettelijk beschermd, maar als je het goed geheim kunt houden, zijn er zeker ook voordelen te behalen ten opzichte van de concurrentie. Dit wordt vaak gebruikt voor fabricagemethoden of recepten die niet makkelijk zijn te ontdekken.

Het handelsgeheim of Trade Secret is het recht van bedrijven om vertrouwelijke en vanuit concurrentieoogpunt waardevolle informatie geheim te houden. Het lekken van handelsgeheimen is strafbaar gesteld, maar als een geheim eenmaal ‘op straat ligt’, mag iedereen er gebruik van maken. Werkgevers werken daarom vaak met geheimhoudingsverklaringen of concurrentiebedingen om hun bedrijfsgeheimen veilig te stellen. Werknemers zijn dan gehouden tot geheimhouding, ook als zij ontslag nemen of zelfs krijgen en zijn aansprakelijk voor de schade die door openbaarmaking ontstaat.

Overheid grootste investeerder

Bedrijven investeren heel veel durfkapitaal in de markt, maar de overheid blijkt op de achtergrond de grootste durfkapitalist te zijn. Met subsidies en innovatie-budgetten zorgt zij voor heel veel fundamenteel onderzoek dat uitmondt in allerhande doorbraken, uitvindingen en praktische innovaties. In het boek de Entrepreneurial State van Marianne Mazzucato schrijft zij dat het economische succes van de Verenigde Staten niet alleen maar komt door private investeerders, grote techbedrijven en start-ups, maar vooral afkomstig is van publieke investeringen die de overheid doet in onderzoek en research.

De mythe die zij ontrafelt, laat zien dat als landen net zo succesvol willen worden op het gebied van innovatie als de Verenigde Staten, dat de overheid daar de basis voor moet leggen. De risiconemende overheid blijkt de grootste katalysator te zijn voor innovatie en economisch succes. Vervolgens moet er natuurlijk een vrije markt zijn waar ondernemers het tweede, meest riskante deel van de technische innovatie gaan afronden en het tot economische waarde brengen. Dit laat zien dat de overheid innovatie niet alleen aan de markt moet overlaten, maar zelf ook aan het stuur moet zitten en ruimhartig moet blijven investeren.

Door: Hans Timmerman, CTO Dell EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht