De Wondere Wereld van IT: Maslow

24-05-2017 | door: Blogger

De Wondere Wereld van IT: Maslow

Iedereen kent de piramide van Maslow wel. De piramide geeft een hiërarchische ordening van universele behoeftes van de mens. De piramide begint met de lichamelijke behoeften zoals slaap en voedsel, gevolgd door een behoefte aan veiligheid die weer het fundament legt voor de volgende behoefte: de behoefte aan sociaal contact. Daarna komt de behoefte aan waardering en erkenning en op de hoogte trede staat de behoefte voor zelfontplooiing. Volgens Maslow’s theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst worden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd zijn.

In de wondere wereld van IT is er ook een vergelijkbare piramide te definiëren: hier begint de piramide met een goed werkende werkplek en IT-infrastructuur. Als je dat als CIO niet voor elkaar hebt, dan maak je weinig kans om andere behoeften voor de business naar tevredenheid in te vullen. De tweede trede is vergelijkbaar met Maslow: informatiebeveiliging. Deze moet tiptop zijn. Als je als CIO de infrastructuur en beveiliging op orde hebt, kun je de volgende laag in business behoefte gaan invullen: goed werkende ondersteunende systemen, zoals ERP, HR en CRM. Uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten.

Als je als CIO deze eerste drie lagen goed voor elkaar hebt, dan kun je je gaan begeven richting de laatste twee behoeften. We beginnen dan bij de behoefte aan kwalitatief goede en bruikbare data. De laatste trede in de IT-piramide is de behoefte aan digitalisering. CIO’s die dit niveau van de piramide halen, hebben een stevige positie verworven en worden onderdeel van de business met een leidende positie in de digitale transformatie. 

Voor elk bedrijf en elke CIO geldt dat het invullen van al deze behoeften van de IT-piramide geen sinecure is. De ene dag sta je op de bovenste trede druk te innoveren, de andere dag heb je een ransom attack en donder je helemaal terug naar de onderste trede. Overigens is de werking van de piramide van Maslow nog steeds niet wetenschappelijk bewezen. En dus ook de werking van de IT-piramide niet. Maar als je als CIO een sterke partner voor de business in de digitalisering wil zijn, dan zal je de IT-piramide toch echt trede voor trede op orde moeten brengen.

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning

Reageer via WWvanIT@gmail.com

Terug naar nieuws overzicht