Legacy of good

27-06-2017 | door: Blog

Legacy of good

Als Dell Technologies bouwen we niet slechts een nieuw technologiebedrijf op de fundamenten van Dell en EMC. We zijn ook intens betrokken bij de discussie hoe we dat zo goed, schoon en energiearm mogelijk kunnen realiseren; zowel bij onszelf als bij onze klanten. Dat vraagt, zoals we dat noemen, Legacy of Good-commitments: hoe willen en moeten we produceren, innoveren en samenwerken, zowel binnen de maatschappij als op onze planeet. Hoe realiseren we gezamenlijk onze sociale verantwoordelijkheid?

‘At Dell, we are committed to driving human progress by putting our technology and expertise to work where it can do the most good for people and the planet.’

De meeste bedrijven hebben tegenwoordig sustainability-doelstellingen, net zoals wij. Maar naast een passieve inzet voor het milieu, zijn er vele uitdagingen om daar ook actief aan mee te werken en bij te dragen. Zo hebben we vorig jaar de miljoenste boom geplant om een bijdrage aan een groen milieu en CO2-absorptie te geven. Dit ‘Plant een boom’ programma geeft naast onze teamleden ook al tien jaar onze klanten de mogelijkheid hieraan bij te dragen. Onze klanten zorgden vorig jaar voor de aanplant van 44.000 bomen.

Ocean plastic

Een heel nieuw project is dit jaar gestart: het vergaren van plastic dat via rivieren de oceanen instroomt en dat vervolgens slim verwerken tot grondstof om laptop’s te verpakken. In feite delven we zo onze eigen grondstoffen en zorgen tevens dat dit drijvende plastic niet de oceanen instroomt. Hiermee zijn we aardig op weg om onze verpakkingen honderd procent sustainable te maken. En doen we wat onze klanten vragen: geld besparen en de aarde schoner maken.

We werken met partners in 71 landen om meer dan een half miljoen jongeren een betere toekomst te geven. Denk hierbij aan met computer ondersteunde leermiddelen en betere toegang tot opleidingen en technologie. We helpen buitenlandse studenten Engels te leren en geven hen daarmee de kans wereldwijd een toekomst op te bouwen. We breiden dit wereldwijde initiatief uit om in 2020 meer dan 1 miljoen studenten op die wijze te ondersteunen.

Takeback programs

Het aantal digitale producten groeit elke dag en de hoeveel digitaal afval dus ook. Om een circulair bedrijf te zijn, is terugname van apparatuur even belangrijk als de levering. Ook bieden we klanten de mogelijkheid hun afgeschreven apparatuur af te geven voor een programma waarmee we nog bruikbare apparaten ter beschikking stellen aan de maatschappij. Met de vele innovatieve logistieke programma’s is Dell Technologies intussen de grootste recycler van e-waste in de wereld. En daar zijn we best trots op!

Daarnaast dient onze supply chain transparant te zijn. Klanten moeten kunnen zien hoe we onze onderdelen ontwerpen, maken en samenstellen. Ze kunnen zien welke materialen, hulpmiddelen en arbeidskrachten we inzetten om hun producten te produceren. Verder willen we dat onze toeleveranciers jaarlijks een sustainability rapport maken dat is gebaseerd op GRI: Global Reporting Initiative. Dit om onze belofte bij de deelname aan de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) honderd procent waar te maken.

Doel: netto positief worden

We geloven dat onze technologie en techniek het potentieel heeft meer terug te geven aan de wereld dan dat we nodig hebben om het te maken. We worden dan per saldo netto positief: klanten met onze oplossingen meer laten doen, nieuwe mogelijkheden geven en dit met minder energie mogelijk maken dan het heeft gekost om het te maken.

De ontwikkeling bijvoorbeeld van het Internet of Things en de opkomst van Edge-computing geeft totaal nieuwe mogelijkheden voor gedistribueerde sustainable technieken. Hoe minder energie een device gebruikt, hoe makkelijker dat systeem sustainable kan zijn.

Door actief onze footprint elk jaar verder te verkleinen, zijn we in staat langzaam naar ons doel te groeien: het opwindende concept van ons Legacy of Good Plan te realiseren. In 2020 leveren we tienmaal meer ‘Good’ aan de wereld dan wat het kost om dat te maken én te gebruiken; dan zijn we dus in feite netto positief!

Natuurlijk heeft dat doel een meetbaarheid-uitdaging: op dit nieuwe gebied is nog geen consensus, laat staan dat er standaarden zijn om de impact om de omgeving te meten. Maar we participeren in diverse initiatieven om die sociale en duurzaamheid impact te kunnen meten, in relatie tot de gehele IT-industrie.

Landbouw

Het internet der dingen zal onze wereld voor altijd veranderen. We zijn betrokken bij drone-projecten om kleine boeren in staat te stellen beter en goedkoper hun fruit te kunnen controleren en ziektes te voorkomen. Door metingen en video-opnames zijn infecties sneller op te sporen waardoor mislukte oogsten worden voorkomen. De batterij gevoede drones hebben een factor kleinere footprint dan de helikopters die hier nu nog voor nodig zijn.

Daarnaast zijn we actief betrokken bij ‘Precision farming’ waardoor met minder arbeid en minder hulpbronnen betere en meer planbare oogsten kunnen worden gerealiseerd. Naast de geautomatiseerde tractoren die zelfstandig hun werk doen, ondersteunen drones hen om te navigeren, te controleren en de omgeving te verkennen en bewaken. Er zijn al landbouwgebieden waar tientallen automatische tractoren 24/7 hun werk kunnen uitvoeren, aangestuurd vanuit één centrale commandopost. De volledige automatisering van de landbouw komt steeds dichterbij.

Digital Cities

Onze woongemeenschappen kunnen steeds meer gebruik maken van digitale hulpmiddelen. Dat geldt voor grote steden maar zeker ook – en misschien wel meer – voor kleinere plaatsen en dorpen die meestal ook nog in uitgestrekte gebieden liggen. Door digitaal beter te weten wat er in dat uitgestrekte gebied gebeurt, kan sneller, makkelijker en energie-efficiënter worden opgetreden en de veiligheid worden verbeterd.

De 140.000 teamleden van de intussen geïntegreerde Dell- en EMC-bedrijven zijn als één familie binnen Dell Technologies betrokken bij het Legacy of Good-programma, mede door ook lokaal allerhande initiatieven te ontplooien. Of zoals onze VP Jeff Clark dat zei: “When you are delivering what customers want, saving money and helping the planet, we call that good business”.

Door: Hans Timmerman, CTO Dell EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht