Clevir stelt niet de desktop maar de cloud centraal

27-06-2017 | door: Dick Schievels
Deel dit artikel:

Clevir stelt niet de desktop maar de cloud centraal

Clevir is een bedrijf dat zijn wortels in de VDI-markt heeft liggen. “Wij zijn er prima in geslaagd een heel efficiënte managementlaag te bouwen rondom het gebruik van VDI”, blikt CEO Rein Hoogland terug. “Daarin stond de desktop centraal. Met de opmars van cloud kwamen er echter steeds meer apps in de cloud te hangen. Dat had (en heeft) veel invloed op de markt. Zóveel, dat we 2,5 jaar geleden besloten om niet de desktop maar de cloud centraal te stellen.”

Clevir begon vervolgens aan de ontwikkeling van een werkplek die onafhankelijk is van elk device en elk besturingssysteem. Daarmee stapte het van een desktop-gedreven gedachte over op een cloud-gedreven gedachte. “Ons uitgangspunt was dat je in principe vanaf elke locatie en vanaf elk willekeurig device bij je werkplek moet kunnen”, aldus Hoogland. “Dus vanaf je iPad of je laptop, maar ook als je op vakantie bent vanuit een internetcafé. Zo’n aanpak heeft diverse voordelen. Bijvoorbeeld op vlak van security, omdat er geen applicaties en data meer op je device hoeven te staan. Maar het is ook heel kosteneffectief, want je hoeft geen devices meer te managen.”

Toegevoegde waarde

Clevir begreep dat het de nodige waarde moest toevoegen, omdat alleen het koppelen van apps niet onderscheidend genoeg zou zijn. “Je moet ook de productiviteit van de eindgebruiker helpen verhogen”, zegt Hoogland. “Daarom brengen wij zoveel mogelijk integratie tot stand met de apps die al in de werkplek van de gebruiker aanwezig zijn.” Hij voert Office 365 op als voorbeeld. Wat doet Clevir in die context? Op het moment dat een gebruiker op de werkplek inlogt, krijgt hij zijn agenda, mail, recent gebruikte files, et cetera te zien, zonder dat hij al naar het Microsoft-gedeelte hoeft te verhuizen. Clevir publiceert dus al content vanuit de verschillende apps in de werkplek van de gebruiker. Zo treft deze op het moment dat hij inlogt al zijn belangrijke gegevens direct in z’n werkplek aan. Aan de hand van die content kan hij vervolgens beslissen om alsnog naar een bepaalde app zelf toe te gaan. Clevir hanteert hiervoor de term ‘embedded live tiles’.

“Dat is natuurlijk een belangrijke productiviteitsslag voor de eindgebruiker”, merkt Hoogland op. “En verder wil je natuurlijk vanuit je werkplek ook kunnen communiceren en samenwerken. Daartoe heb je vanuit je werkplek ook de mogelijkheid om te chatten, om op te bellen en om audio te doen. Wij connecteren daarvoor met software van derden die dat mogelijk maakt. Maar ook dat is weer geïntegreerd in het portaal, zodat je feitelijk naadloos kunt communiceren met wie je maar wilt.”

Single sign-on

“We doen heel veel rondom Microsoft”, vervolgt Hoogland. “Neem bijvoorbeeld single sign-on (SSO). Binnen Microsoft Azure heb je een identity management-systeem tot je beschikking. Daarvan maken wij gebruik, zodat we sowieso SSO hebben richting alle Microsoft-producten. Maar Microsoft heeft ook een lijst van rond de drieduizend apps die dezelfde Azure-route volgen en dus ook hiervoor SSO kan faciliteren. Daarin zitten alle mainstream apps die je in je werkplek nodig hebt. De Azure-setup gebruiken we daarom voor SSO. Maar zo nodig hebben wij een alternatief, aan de hand van een stukje open source identity management, om ook non-Azure SSO te kunnen toepassen.”

Er zijn volgens Hoogland tegenwoordig zoveel goede identity management oplossingen in de markt, dat Clevir er voor kiest daarvan te profiteren. De partij in kwestie kiest een goede identity management-provider en Clevir sluit daarop aan. “Naast Microsoft werken we op dit vlak samen met Gemalto (Safenet) en EMC (RSA) en zijn we bezig hier nog meerdere aan toe te voegen"

Zo maakt Clevir gebruik van een heel ecosysteem, waartoe naast Microsoft en de net genoemde partijen bijvoorbeeld nog Summa behoort en ook Kwebble, dat een platform biedt voor telefonie, chat en samenwerking. “Dat ecosysteem blijft groeien. Ons idee is om zo open mogelijk dat soort technologie te connecteren, om aldus onze partners de nodige keuzevrijheid te bieden.”

Differentiators

Clevir richt zich bij zijn huidige go-to-market hoofdzakelijk op het indirecte kanaal. “Dat doen we op drie manieren. Ten eerste kunnen partners van ons een licentie afnemen, waarmee ze de portal in de eigen omgeving kunnen inrichten en vervolgens weer beschikbaar stellen aan de eindklant. Ten tweede kunnen ze de portal afnemen als een dienst. En de derde variant bestaat uit een volledige setup in Azure. En dat kan allemaal white labeled!”

Gevraagd naar Clevirs belangrijkste differentiators, somt Hoogland op: “Ten eerste is dat het niveau van integratie. Die integratie is API-gebaseerd. Dat vinden wij heel belangrijk. Ten tweede is dat de flexibiliteit die de partners krijgen. Zij kunnen de portal inrichten zoals zij dat willen, zodat zij hun eigen unieke werkplek kunnen bieden. Verder bieden we echt onze eigen technologie. We sluiten wel aan op de technologie van andere partijen, maar onze technologie is bijvoorbeeld niet gebaseerd op SharePoint, of die van andere site-builders. En wij gaan ook heel efficiënt met de communicatie om, met name qua bandbreedte, performance en meer van dat soort zaken.”

Rol Nexyz

Interim-CEO Rein Hoogland is afkomstig van het corporate finance bureau Nexyz. Dat werd door de aandeelhouders van DynamiQs, zoals Clevir oorspronkelijk heette, benaderd om het bedrijf hernieuwd in de markt te zetten. Na uitgebreide analyse deed Nexyz een voorstel dat dusdanig aansloeg dat het adviesbureau werd gevraagd om de uitvoering ervan in de praktijk te begeleiden. Hoogland geeft daar nu leiding aan. De naam werd veranderd van DynamiQs in Clevir, er werd gekozen voor een andere go-to-market en positionering, én er kwam een nieuw product. “Dus we hebben het opgepakt en zijn een nieuwe weg ingeslagen", zegt Hoogland. “En die strategie lijkt te werken, want het gaat de goede kant op.”

Door: Dick Schievels

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud