Overheid geeft te veel geld uit aan inhuur externe krachten
14-07-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Overheid geeft te veel geld uit aan inhuur externe krachten

Zowel ministeries, provincies, gemeenten als waterschappen hebben in 2016 te veel geld uitgegeven aan het inhuren van extern personeel. Dit ondanks een oproep van het kabinet om de kosten hiervan juist terug te dringen. Vooral aan de inhuur van extern ICT-personeel wordt veel geld besteed.

Dit meldt het AD. In twee jaar tijd zijn de uitgaven aan extern personeel bij de Nederlandse overheid met 19% gestegen. De totale kosten kwamen in 2016 uit op 2,4 miljard euro. Opvallend is dat het aantal ministeries dat de rijksnorm overschrijdt juist is gestegen. Deze norm bepaalt dat maximaal 10% van de personeelkosten mag worden besteed aan de inhuur van externe krachten. In 2015 bleek dit percentage echter op 11% te liggen, terwijl dit in 2016 was gestegen tot bijna 13%.

Ministerie van Financiën is koploper

Het ministerie van Financiën is koploper en huurde voor 272 miljoen euro externe kennis in. Dit personeel zou vooral zijn ingezet om orde op zaken te stellen bij de Belastingdienst. Ook andere ministeries geven echter grote bedragen uit aan de inhuur van externen. Zo investeerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu hier 252 miljoen euro in, terwijl het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 237 miljoen euro externen inhuurde.

Naast ministeries besteden ook grote gemeenten grote geldbedragen aan de inhuur van externen. Zo verdubbelde de gemeente Rotterdam zijn uitgaven aan externen in twee jaar tijd tot 86 miljoen euro, terwijl Amsterdam in 2016 een recordbedrag van 224 miljoen euro betaalde. De gemeenten stellen dat externe kennis nodig is om alle extra taken die zij van het Rijk hebben gekregen aan te kunnen.

 

Terug naar nieuws overzicht