Staat wint kort geding IWR2016|LAM
16-07-2017 | door: Witold Kepinski

Staat wint kort geding IWR2016|LAM

De voorzieningenrechter geeft groen licht voor de afronding van de aanbesteding IWR2016|LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT- Werkplekken). Deze uitspraak is het resultaat van een door één van de inschrijvers, Misco,  aangespannen kort geding die door de staat is gewonnen.

IWR2016|LAM

Ruim 100 deelnemers onderdeel uitmakend of gelieerd aan de centrale overheid gaan gebruik maken van de ICT Werkomgeving Rijk, zoals ministeries, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Sociale Verzekeringsbank en andere overheidsinstanties. De aanbestedende dienst schat per jaar ongeveer 50 miljoen euro te besteden aan laptops, ICT accessoires en mobiele telefonie producten.

Het ministerie van BZK gunt de rijksbrede aanbesteding aan Bechtle direct B.V. in combinatie met Buyitdirect.com N.V., Central Point Nederland B.V. en Protinus IT B.V.. De drie raamovereenkomsten hebben een looptijd van 2 jaar met een verlengingsoptie van twee jaar.

De deelnemers kunnen een breed pallet een producten en daaraan gerelateerde diensten verwerven, zoals smartphones, laptops, tablets en allerlei accessoires die rondom de ICT-werkplekken worden gebruikt. De financiële omvang wordt geschat op zo'n 50 miljoen Euro per jaar.

Terug naar nieuws overzicht