Meer faillissementen in IT, telecom en media sector

08-08-2017 | door: Redactie

Meer faillissementen in IT, telecom en media sector

Komt dalende trend faillissementen tot een einde? 

Het aantal faillissementen in de TMT-sector is in de eerste helft van 2017 met vijf gevallen toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; een stijging van 6%. Aangezien het om zulke kleine aantallen gaat, kan op basis hiervan niet gesproken worden van een fundamenteel verschil. Dit meldt ABN AMRO.

Kijken we echter naar het driemaands- en het twaalf maands voortschrijdend totaal, dan zien we na een lange periode van dalingen nu twee maanden op rij een stijging. De stijging wordt volledig verklaard door een toename van de faillissementen in de IT-dienstverlening. Of hier sprake is van een daadwerkelijke trendbreuk is nog de vraag.

 Faillissementsgraad laag

  • De TMT- sector heeft een lage faillissementsgraad. Het aantal bedrijven in de sector is verdubbeld sinds 2007; voornamelijk door een sterke toename van het aantal eenmansbedrijven. Dit type bedrijven gaat meestal niet failliet bij slecht presteren, maar heft zich gewoonweg op. Dit heeft een drukkend effect op de faillissementsgraad, waardoor deze nu ruim beneden het niveau van voor de crisis ligt.

Verwachting ABN AMRO

  • Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een stabilisering van het aantal faillissementen in de TMT-sector.
Terug naar nieuws overzicht