Ctac ziet stijgende lijn in resultaat
10-08-2017 | door: Redactie

Ctac ziet stijgende lijn in resultaat

Business & Cloud Integrator Ctac N.V. maakt vandaag de halfjaarcijfers bekend over 2017.

Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld)

H1 17

H1 16

 

Q2 17

Q2 16

 

Q1 17

Q1 16

Omzet

40,5

42,6

 

19,7

21,4

 

20,7

21,2

Bedrijfsresultaat

1,1

1,1

 

0,5

0,5

 

O,6

0,6

Netto resultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders)

0,8

0,7

 

0,4

0,3

 

0,5

0,4

                 

Nettoresultaat per aandeel(€)               

0,07

0,06

           

Medewerkers per ultimo(hc)                      

452

465

           

Hoofdpunten eerste halfjaar

-    Omzet daalt met € 2,1 mln of 5,0% naar € 40,5 mln

-    Bedrijfsresultaat kwam 6,3% hoger uit op € 1,1 mln; (resp. € 1.127 en € 1.060)

-    Netto resultaat stijgt met 15,5% naar € 0,8 mln

-    Verwachting licht bijgesteld: Met voorbehoud voor bijzondere exogene omstandig-heden en op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille verwacht Ctac in 2017 een hoger resultaat te realiseren dan in 2016

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac:

“Het achterblijven van de omzet in het eerste kwartaal heeft zich tevens gemanifesteerd in het tweede kwartaal. Door de organisatie en inhuur van derden tijdig aan de lagere capaciteitsbehoefte aan te passen, is de winst en winstmarge in het eerste halfjaar van 2017 wel toegenomen.

De achterblijvende omzet van de consultancy activiteiten had te maken met uitstel van een drietal grote projecten. De contracten voor deze projecten zijn inmiddels geformaliseerd. We verwachten dat het positieve effect van deze projecten op de  resultaten zichtbaar zal worden in het derde en vierde kwartaal. Naar aanleiding van gerichte vragen uit de markt heeft Ctac in Nederland bovendien op innovatieve wijze geïnvesteerd in producten (ofwel templates) die toepasbaar zijn in de retail en real estate branche.

De cloud en resourcing activiteiten (omzet en resultaat) groeiden gestaag verder. Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting in de tweede helft van 2017 verder doorzetten.

In België was sprake van een lichte daling van de omzet (van euro 7,2 mln in het eerste halfjaar 2016 naar euro 7,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2017). Het resultaat was licht positief, maar we zien hier ruimte voor verbetering. Acties zijn in gang gezet om dit in het tweede halfjaar 2017 te realiseren.

Met betrekking tot Ctac Frankrijk wordt gewerkt aan een structurele oplossing. In het eerste halfjaar van 2017 is het niet mogelijk gebleken om de marge op resourcing en licentie activiteiten te verhogen en zo de vaste kosten te overstijgen.

Op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille is het de verwachting dat in het tweede halfjaar de draad weer opgepakt wordt, zodat voor dit tijdvak het resultaat wel aanzienlijk boven het resultaat over het tweede halfjaar van 2016 zal liggen.”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

financieel