Online tool bereidt bedrijven voor op GDPR

30-08-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Online tool bereidt bedrijven voor op GDPR

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bedrijven en organisaties (61%) is momenteel niet in staat de impact van de nieuwe privacywetgeving GDPR in te schatten. Uit onderzoek van IT-beveiliger ESET blijkt dat één op de vijf nog onbekend is met de nieuwe, Europese wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt. Omdat de invoering van GDPR grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en de inrichting van de IT, roept ESET bedrijven en organisaties nadrukkelijk op na te gaan in hoeverre ze gereed zijn voor de wetgeving. Als hulpmiddel heeft ESET daarvoor in samenwerking met Mazars de GDPR Compliance Checker ontwikkeld. 

Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacy-verordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. In het Engels is dit de General Data Protection Regulation (GDPR). Door deze Europese wetgeving verandert de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen, beheren en gebruiken. Bedrijven die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse, wereldwijde omzet opgelegd krijgen.

‘Neem tijdig de juiste stappen’

Dave Maasland, directeur ESET Nederland, waarschuwt dat 25 mei 2018 weliswaar nog ver weg lijkt, maar de voorbereiding op GDPR veel tijd en resources vergen. Maasland noemt het dan ook van belang tijdig te starten en de juiste stappen te nemen. De GDPR Compliance Checker helpt daarbij en biedt houvast. Voor een optimale voorbereiding zijn echter bedrijfsspecifieke maatregelen nodig.

Jan Matto, partner Mazars Accountants en Adviseurs: “Met de komst van de GDPR in Europa geeft de wetgever richting aan privacybeschermende maatregelen. Bedrijven en organisaties moeten kunnen aantonen dat de vereiste organisatorische, technische en juridische maatregelen zijn geïmplementeerd, om te voldoen aan GDPR. GDPR beschrijft ook hoe stakeholders naar bedrijven en organisaties moeten kijken als het gaat om privacybescherming en de beveiliging van persoonsgegevens. GDPR is daarmee een strategisch onderwerp dat aandacht vereist op het hoogste managementniveau.”

GDPR Compliance Checker

De GDPR Compliance Checker bestaat uit maximaal vijftien vragen. Op basis van de antwoorden krijgen bedrijven en organisaties adviezen en tips voor een goede voorbereiding op GDPR. Bovendien introduceert ESET het GDPR-loket. Daar kunnen bedrijven en organisaties terecht voor advies op maat. Bedrijven kunnen een één-op-één afspraak maken een expert via de website van ESET.

Terug naar nieuws overzicht