‘IT is integraal onderdeel van onze waardeketen’
12-09-2017 | door: Marco van der Hoeven

‘IT is integraal onderdeel van onze waardeketen’

Karin van Baardwijk is COO bij vermogensbeheerder Robeco, en in die functie verantwoordelijk voor IT. Haar oude functie als CIO is hiermee volledig opgegaan in de business. “Robeco heeft de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op het belang van de value chain”, legt zij uit. IT is een integraal onderdeel van de activiteiten die wij binnen het COO-domein hebben belegd. ”

Tot voor kort waren IT, het shared service center (Operations), alsmede portfolio information eigen kolommen in de organisatie. Van Baardwijk: “Daar hebben we bewust verandering in gebracht. We willen kunnen profiteren van de synergie die te behalen is door meer samenwerking tussen die silo’s te bewerkstelligen. Waarom zou je activiteiten die er allemaal op gericht zijn om ons beleggingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen organiseren binnen een eigen afdeling, met eigen management, een eigen budget en eigen KPI’s? Het is vanuit verschillende perspectieven veel efficiënter om dat samen te brengen en gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor een groter geheel.

“Managers in het MT COO hebben allemaal een brede verantwoordelijkheid in de organisatie en werken steeds meer samen aan vraagstukken die de oude afdelingen overstijgen. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat soortgelijke activiteiten bij verschillende afdelingen op verschillende manieren worden gedaan, dat kun je nu dus veel efficiënter inrichten. De IT-organisatie is hiermee niet meer een aparte afdeling, maar een integraal onderdeel van die waardeketen. Mijn taak is het om alle schakels in die keten optimaal in te richten en zo effectief mogelijk te laten zijn.

Juiste plek in de organisatie

“Technologie is voor iedereen relevant. Maar heb je daar een aparte functie voor nodig? Ik denk dat het veel belangrijker is om het onderwerp te borgen op de plek waar het ertoe doet. Het gaat niet om technologie op zichzelf, daar heb je weinig aan, het gaat er wat mij betreft voornamelijk om hoe je nieuwe technologieën inzet om slimmer, sneller of beter te worden. Je kunt de meest mooie toepassing van technologie bedenken, maar er moet ook klantvraag of behoefte aan zijn. Wat je vanuit een business perspectief wil bereiken is het belangrijkste, dan volgt de vraag hoe dan en welke technologie is hiervoor op dit moment het meest geschikt.

“We hebben dan ook niet één IT-baas. Er zijn meerdere managers die zich buigen over IT-vraagstukken. Consistentie in onze architectuur, data en beheer van applicaties blijft uiteraard belangrijk. Hier is ook niet één persoon voor verantwoordelijk, maar hebben we georganiseerd per stap in de value chain.

Agenda

“Natuurlijk staat het onderwerp technologie hoog op mijn agenda. Het feit dat je je organisatie op een andere manier inricht betekent niet dat je van technologie geen centraal thema moet maken. Ik wil graag weten wat er speelt en wat nieuwe ontwikkelingen zijn, hoe wij IT als Robeco kunnen inzetten om succesvol te zijn voor onze klanten. Als de business je daarnaar gaat vragen weet je dat je stilstaat, dan doe je het niet goed.

Digitale Transformatie is een term waar iedereen het over heeft. Ik heb zelf niet zo veel met dit soort termen. Het betekent voor iedereen iets anders. Het ligt er maar net aan wat de core van je bedrijf is en hoe toekomstbestendig je huidige applicatie architectuur is, of zelfs hoe toekomstbestendig je businessmodel is. Voor bijvoorbeeld een traditionele uitgeverij is dit weer heel anders dan voor een ziekenhuis of een bank. Ook voor Robeco is het als vermogensbeheerder belangrijk de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten. De kern van beleggen laat zich echter niet digitaal transformeren, het gaat om thought leadership, intellectual property, dat zit in de hoofden van mensen. Maar het gehele proces eromheen leent zich heel goed om te automatiseren, te versnellen of te verpersoonlijken. Hier speelt de toepassing van nieuwe technologie een grote rol.

Klanten

“Vanuit onze klanten krijgen we steeds meer vragen over de manier waarop we onze processen hebben ingericht, hoe robuust en beheerst het is en wat de rol van technologie daarin is. Dat is in deze tijdsgeest ook niet zo gek. Wij hebben als vermogensbeheerder een fiduciaire rol waarbij we moeten instaan voor de integriteit van onze processen, systemen en mensen. Vaak richten de vragen zich op data, security, continuity management, maar ook over de huidige staat van ons applicatie landschap. Maar vragen over hoeveel budget er naar innovatie gaat, komen ook steeds meer voor. Veelal zijn de vragen gedreven door de toezichthouders die onze klanten vragen naar de manier waarop zij oversight houden op de activiteiten die aan Robeco zijn uitbesteed. In die zin drijft technologie dus ook het gesprek met onze klanten.

 “Data is één van onze belangrijkste assets, we halen data uit de markt, gebruiken zelf volop data en stellen data beschikbaar voor onze klanten. Betrouwbaarheid van data èn de veiligheid daarvan staat bij ons dus bovenaan op de agenda. Daar moeten we op een gedegen manier mee omgaan. Ik zie onze investeringen aan de securitykant, om cybercrime tegen te gaan, in de afgelopen jaren alleen maar toenemen. De ontwikkelingen in de buitenwereld volgen zich zo snel op dat we steeds meer kennis nodig hebben om dit bij te benen en de impact voor Robeco te kunnen bepalen. Dat is een duidelijk verschil met vroeger, toen een DDOS attack al een heel spannende gebeurtenis was. We hebben nu dan ook een extern security operations center ingericht dat 24 uur per dag in de gaten houdt welke bedreigingen er zich in de wereld voordoen en waar ons dit mogelijk raakt. Voorkomen van security incidenten zal altijd moeilijk blijven, maar heel snel reageren wordt op deze manier wel een stuk makkelijker.

Vroeg aansluiten

Robeco is selectief met wie we op IT-gebied partneren of zaken doen. De mate van investeringen die een partner doet in technologie en productinnovatie is ook voor ons belangrijk. We hoeven niet altijd early adopters te zijn, maar willen wel in een vroeg stadium aansluiten bij veranderingen die wij van waarde voor onze klanten vinden.

We houden innovatiesessies met onze leveranciers om te kunnen zien wat zij voor ons kunnen betekenen en kijken naar start ups die in de toekomst voor ons interessant kunnen zijn. Op het gebied van Fintech start ups hebben we vanuit een beleggingsperspectief vaak al een beeld van de kwaliteit van sommige bedrijven, dan is het interessant om in een vroeg stadium al aangehaakt te zijn bij deze bedrijven om te bezien of we elkaar kunnen helpen.

Ook dit jaar zijn Dutch IT- channel en Executive-People mediapartner van Gartner. 
U kunt zich registreren en gebruik maken van de speciale Executive-People code MPSYM1 die een korting geeft van € 600 euro. Klik hier om te registreren. 

Door: Marco van der Hoeven 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner