Percentage vrouwen in beslissingsbevoegde functies laagst in IT-sector

19-09-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Percentage vrouwen in beslissingsbevoegde functies laagst in IT-sector

Het aandeel van vrouwen in de DMU (Decision Making Unit) van topbedrijven in Nederland blijft substantieel lager dan in België. Met bijna 24% vrouwen in het DMU ligt Nederland ruim achter op België, waar dit percentage boven de 33 ligt.

Dit blijkt uit een inventarisatie van Computer Profile, een database marketing-organisatie en specialist op het gebied van bedrijfsgegevens in de Benelux. Computer Profile inventariseert continu gegevens van personen uit de DMU (Decision Making Unit) binnen ruim 30.000 topbedrijven met meer dan 50 medewerkers in de Benelux. 17.000 van die bedrijven zijn Nederlands, 13.575 Belgisch en bijna 2.000 zijn gevestigd in Luxemburg.

Sinds 2011 is percentage stabiel

Hoewel het percentage ten opzichte van 1998 sterk is gestegen, blijkt - opvallend genoeg - het percentage vrouwen in de DMU sinds 2011 niet of nauwelijks meer toe te nemen. In 1998 was het percentage in Nederland nog geen 6% om in 2011 boven de 23% uit te komen. Sindsdien zit het stabiel op dit niveau. In België lag het percentage in 1998 al een stuk hoger, op ruim 14%, en groeide het vervolgens tot ruim 32% in 2013 en ruim 33% nu.

Nederland

computer-profile-vrouwen-dmu-nederland.png

België

computer-profile-vrouwen-dmu-belgie.png

Zorg het hoogst, metaalindustrie het laagst

Als je de data uitsplitst naar sectoren en functionele afdelingen blijken er overigens grote verschillen te bestaan. Zo is HR, met 68% vrouwen in de DMU de enige sector waar vrouwen de meerderheid hebben in de top. In sales en marketing is dit 34%. Niet verrassend scoren de vrouwen het laagst in de IT, met 8%.

Onderverdeeld naar sectoren doen de vrouwen het het beste in de sectoren zorg, onderwijs en dienstverlening, met respectievelijk 31, 29 en 26%. De metaalindustrie scoort met nog geen 17% het laagst samen met een aantal andere zware industrieën en de transportsector (vrachtvervoer).

Nederland - sectoren

computer-profile-vrouwen-dmu-sectoren.jpg

“Uit onze data blijkt dat zowel overheden als bedrijven nog meer stappen moeten zetten om tot een betere verhouding van mannen en vrouwen in bestuursposities te komen”, stelt Tom Costers, Computer Profile. “Genderneutraliteit moet steeds het uitgangspunt zijn bij de selectie van een kandidaat: het belangrijkste is natuurlijk of een persoon geschikt is voor de baan. Maar bedrijven die net iets harder lopen en zorgen voor meer evenwicht, plukken daar zonder twijfel de vruchten van.”

Terug naar nieuws overzicht