René Vrij, Forehand: ‘Bundeling gebouw- en kantoorautomatisering maakt gebouwen slimmer’

01-10-2017 | door: Martijn Kregting

René Vrij, Forehand: ‘Bundeling gebouw- en kantoorautomatisering maakt gebouwen slimmer’

Nu gebouwautomatisering en kantoorautomatisering steeds meer in elkaars verlengde komen te liggen, ziet netwerkdistributeur Forehand mogelijkheden om beide elementen tot één ecosysteem samen te voegen. Reden voor René Vrij, directeur van Forehand om als bestuurslid toe te treden tot de FHI, brancheorganisatie op het gebied van gebouwautomatisering. “We staan pas aan het begin van deze ontwikkeling om gebouwen en kantoren duurzamer en efficiënter te maken. Vanuit Forehand en via de FHI willen we helpen bij het zetten van de volgende stappen.”

Al ruim een kwart eeuw levert de Rotterdamse IT-distributeur Forehand netwerkinfrastructuur voor kantoorautomatisering. Dat begon met componenten zoals bekabeling en werd in de loop der jaren uitgebreid met switches, routers en WiFi access points. Daarnaast biedt de distributeur advies over de inrichting van netwerken voor kantoorautomatisering aan kanaalpartners zoals installatiebedrijven en denkt het mee met technisch adviesbureaus over hoe offertes het beste op te stellen. Een derde adviestaak is het bieden van inzicht in de mogelijkheden van kantoor – en gebouwautomatisering aan eindklanten. Dat kan een projectontwikkelaar zijn, maar ook de beheerder of gebruiker van een pand.

Dubbele transformatie: sector en Forehand

De afgelopen jaren is er, mede door de opkomst van technologie op het gebied van smart building en het deels verwante Internet-of-Things (IoT) sprake van een transformatie. Daarbij komt gebouwautomatisering – gericht op operationele technologie (OT) – steeds meer in het verlengde te liggen van de informatie technologie (IT).

Zowel OT al IT wordt het steeds meer IP-gebaseerd. Dat betekent dat aansturing steeds makkelijker vanuit één centraal IP-gebaseerd platform gebeurd. Gecombineerd met de opkomst van smart building/IoT-technologie betekent het ook dat er steeds meer devices via sensors informatie kunnen geven over de stand van zaken in een gebouw, stelt René Vrij van Forehand. “Of het nou een beveiligingscamera of een thermostaat is, elk daarvoor geschikt device heeft tegenwoordig een IP-adres. Dat biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden op het gebied van eenvoudiger, efficiënter en duurzamer beheer van gebouwen.”

Doorgroeien naar rol als system integrator

Reden genoeg voor Forehand om zelf de afgelopen 2,5 jaar ook een transformatie door te maken.

Een waarbij de organisatie doorgroeit van product-distributeur naar een rol als ‘oplossing’ distributeur/system-integrator. Zo zijn er specialisten binnen gehaald die in staat zijn om totaaloplossingen te ontwerpen die gebouw- en kantoorautomatisering combineren. Ook zijn er meer en nieuwe producten van netwerk- en IT-leveranciers zoals Cisco in huis gehaald om deze totaaloplossingen in te richten.

“Wij kunnen de hele infrastructuur ontwerpen, combineren, configureren en leveren,” vertelt Vrij. “We kunnen koppelingen maken met gebouw beheerssystemen, zodat onze partners zo’n oplossing alleen hoeven uit te rollen. Dat laatste stuk, daar blijven we buiten. Onze partners kunnen dit veel beter. Wij ontzorgen hen op alle andere vlakken.”

Volgende stap: meer samenhang aanbrengen

Een volgende stap is meer samenhang aanbrengen in de vele producten en platforms die er op het gebied van gebouw- en kantoorautomatisering beschikbaar zijn. De interoperabiliteit is hier op zijn zachtst gezegd beperkt. Dat levert complexiteit op voor alle partijen die een gebundelde oplossing voor gebouw- en kantoorautomatisering willen ontwikkelen en uitrollen.

Forehand is dan ook in gesprek met voor gebouwautomatisering belangrijke aanbieders zoals Siemens om een betere integratie mogelijk te maken. René Vrij: “We ontwikkelen zelf niet, we bundelen wat er al beschikbaar is. Daarbij stuiten we vaak op de grenzen van wat er aan integratie mogelijk is. Dat zou naadloos moeten kunnen en daar proberen wij ons deel aan bij te dragen.”

Toetreden tot FHI

In dit licht moet ook het toetreden van René Vrij, als bestuurslid, tot brancheorganisatie FHI gezien worden. Deze branchevereniging moet de belangen van de diverse stakeholders in gebouwautomatisering zoveel mogelijk samenbrengen. Een belangrijk onderwerp is het al eerder genoemde ‘slimmer’ maken van gebouwen door middel van smart building/IoT-technologie.

Vrij: “Wij willen er aan bijdragen dat de FHI snel richting volwassenheid kan groeien, om zo de branche beter vooruit te helpen.”

Smart buildings: kostenbesparingen, nieuwe marktkansen

De directeur van Forehand gaat er vanuit dat in de niet al te verre toekomst smart buildings veel efficiënter en duurzamer zijn. Dat levert kostenbesparingen op, maar ook nieuwe marktkansen. “Nu opereren systemen zoals voor klimaatbeheer, toegangscontrole en kantoorautomatisering nog als aparte, gesloten systemen. Wanneer alles vanuit één platform aangestuurd, beheerd en gemonitord kan worden, levert dat een efficiencyslag op. Bovendien wordt het beheer eenvoudiger. Proactief aanpakken van mogelijke problemen bijvoorbeeld, omdat slijtage eerder zichtbaar wordt. Of het plegen van onderhoud op basis van noodzaak, niet het afwerken van een lijstje.”

Daarnaast is het mogelijk om een veel beter overzicht van en inzicht te krijgen in activiteiten in een gebouw. Handig voor projectontwikkelaars, eigenaren of beheerders van gebouwen. Wanneer bekend is dat een deel van een gebouw leegstaat of niet elke dag wordt gebruikt, kan verlichting, schoonmaken en klimaatbeheer daar op aangepast worden. Dat levert direct en indirect kostenbesparingen op. Of het wordt mogelijk om veel flexibeler vierkante meters te verhuren (en de prijs hier op aan te passen) omdat er realtime inzicht is in de bezettingsgraad van een kantoorpand. Dat biedt nieuwe marktkansen.  Kortom, besluit Vrij: “We zijn goed op weg naar meer efficiënte, duurzame gebouwen.”

Door: Martijn Kregting

Terug naar nieuws overzicht