Fujitsu Nederland ondersteunt resellers met managed security services

04-10-2017 | door: Martijn Kregting

Fujitsu Nederland ondersteunt resellers met managed security services

Fujitsu Nederland heeft in navolging van andere dochters van het Japanse concern een divisie ‘Enterprise & Cyber Security’ opgericht. Binnen de afdeling bundelt Fujitsu kennis en expertise op het gebied van digitale beveiliging. De diensten die Fujitsu nu direct op outsourcing basis levert, wil men ook beschikbaar stellen aan kanaalpartners die middelgrote bedrijven en de bovenkant van het MKB bedienen.

Fujitsu is binnen het kanaal vooral bekend als aanbieder van producten op het gebied van pc’s, servers en storage. Daarin maakt het steeds meer stappen in de richting van platforms en systemen op gebieden zoals smart city en smart health, of innovaties zoals watergekoelde servers. Ook vooraf geïntegreerde security speelt een steeds grotere rol in het productportfolio van Fujitsu.

Mogelijk minder bekend is de vrij grote managed services organisatie, die direct aan de grootzakelijke markt levert: Managed Infrastructure Services en Business Application Services. Deze twee afdelingen zijn sinds het voorjaar van 2017 uitgebreid met een derde tak: Enterprise & Cyber Security. Onder leiding van Rudolph Bos wordt deze afdeling de komende maanden uitgebouwd. Zowel intern als extern wil Fujitsu door het bundelen van voorheen gefragmenteerde securitykennis en -expertise een grotere rol gaan spelen.

Effectiever gebruikmaken van kennis

“We beschikken binnen Fujitsu Nederland over veel kennis op het gebied van traditionele en nieuwe vormen van security,” vertelt Rudolph Bos, al zeven jaar werkzaam voor de onderneming. “Andere landenorganisaties werken al op deze manier. Door aan te sluiten, kunnen wij effectiever gebruikmaken van alle internationale resources. Daarnaast kunnen we op een meer holistische manier met security omgaan in plaats van per productgroep. Verder is het zo voor klanten beter zichtbaar wat wij in huis hebben op het gebied van security.”

De Nederlandse organisatie draagt ook unieke expertise bij op internationaal gebied. Zo heeft Fujitsu Nederland veel kennis opgedaan binnen de managed services, doorvertaald naar bredere managed securitydiensten voor de grootzakelijke markt. Voorbeelden zijn:

Threat & vulnerability management

Infrastructure Protection Services

Identity & access Management

Data Protection

De nieuwe afdeling bestaat uit twee takken van sport. Het enterprise-stuk richt zich op de meer traditionele security, zoals identity- en toegangsbeheer, firewalls en data protection. Het cybersecurity-deel richt zich meer op nieuwe cyberbedreigingen zoals malware-aanvallen en hacks, gericht op bijvoorbeeld het stelen van informatie.

Groeiende behoefte aan ondersteuning

Fujitsu werkt al samen met enkele grote kanaalpartners, maar ziet een duidelijke en groeiende behoefte ontstaan bij meer generalistische resellers om middelgrote klanten en bedrijven aan de bovenkant van het MKB te ondersteunen: organisaties vanaf circa 250 werkplekken. “Wij zijn zeer goed in staat om een deel van onze security-diensten nu al aan deze channel partners te leveren. Dit zijn partijen die ons nu vooral kennen van onze producten.”

Deze resellers krijgen steeds meer de vraag van klanten voor ondersteuning op het gebied van (cyber) security, maar zijn vaak zelf nog niet goed in staat hier met oplossingen op in te spelen, merkt Bos. “Dat is niet alleen een kwestie van expertise. Het is relatief simpel om voor producten bij een klant aan te geven wat het gaat kosten, inclusief uitrol en beheer. Bij managed services zoals voor security is dat voor veel resellers lastiger om te bepalen. Ook daar kunnen wij bij helpen.”

Dat is een kwestie van goed aftasten, goed bepalen waar resellers echt behoefte aan hebben voor hun klanten. Het kunnen bijvoorbeeld ook salestrajecten en trainingen zijn om de diensten van Fujitsu beter af te stemmen op klantbehoeften of algemene sessies die inzicht geven in bijvoorbeeld de impact van nieuwe privacywetgeving (zoals de AVG vanaf mei 2018).

Maar ook meer bewustwording bij resellers dat Fujitsu een goede keuze kan zijn om behalve producten ook managed services bij af te nemen. “De hele security-markt is nog in beweging en nog lang niet gesetteld. Wij willen hier een rol spelen tegen de tijd dat de markt meer uitgekristalliseerd is.”

 Tijd nemen voor goed portfolio

Dat gezegd hebbende, wil Bos benadrukken dat Fujitsu de tijd neemt om met een goed en op de kanaal partners aansluitend porfolio te komen, dat ook als white label doorgeleverd kan worden. “We hebben al enkele ontbijtsessies gehad met partners om onderling te bepalen waar zij behoefte aan hebben, maar ook om al kennis op securitygebied aan hen over te dragen. Nu gaan we de outsourcing-diensten die we al leveren aan de grootzakelijke markt, in een voor het channel geschikt portfolio gieten. Daarmee willen we vanaf 2018 actief worden. Waarom niet sneller? We willen dit goed doen, niet zo snel mogelijk.”

Meer holistische aanpak security

Fujitsu wil een meer holistische aanpak van security voor organisaties bieden met de nieuwe afdeling Enterprise & Cyber Security. Bijvoorbeeld vulnerability management inzetten om andere processen in een organisatie veiliger te maken. Rudolph Bos. “Nu weten bedrijven vaak niet goed welke soft- en hardware ze hebben, welke versies van programma’s er waren of wanneer de laatste scan is geweest. Dat kun je inzichtelijk maken met vulnerability management, maar die inzichten kun je ook gebruiken voor je configuratiemanagement. Zo krijg je een beter inzicht in je eigen assets. Dat kun je weer gebruiken om je risicomanagement te verbeteren. Het vinden van een kwetsbaarheid kan dan betekenen dat je geen 30, maar wellicht 10 systemen eerst moet aanpakken, omdat bij de andere 20 systemen de kwetsbaarheid minder of geen risico oplevert.”

Terug naar nieuws overzicht
Security