Loyall IT overgenomen door Arcus IT Group
11-10-2017 | door: Redactie

Loyall IT overgenomen door Arcus IT Group

IT-dienstverlener Arcus IT Group uit Zwolle heeft branchegenoot Loyall ICT Group, met vestigingen in Zwolle en Rotterdam, overgenomen. Met deze overname ontstaat er een groep die landelijk tot de middelgrote partijen mag worden gerekend en die regionaal in Zwolle e.o. zelfs tot de top 10 ICT-dienstverleners doordringt.

Zowel Arcus als Loyall zijn actief in het verlenen van ICT-diensten aan met name het middenbedrijf en middelgrote non-profit instellingen. Deze diensten beslaan het volledige spectrum van ontwerp, implementatie en beheer van complete ICT-infrastructuren, Cloud-diensten, telefonie en netwerkverbindingen en advisering rondom belangrijke thema’s zoals IT-veiligheid en privacy, de moderne werkplek, productiviteit en samenwerking binnen organisaties.

Volgens Arcus IT CEO Rob Verbeek past deze overname in de actuele ontwikkelingen in de ICT-markt: “Schaalvergroting is noodzakelijk om de snelle ontwikkelingen in onze markt voor te kunnen blijven. Kleinere ICT-dienstverleners kunnen de investeringen in kennis, verbetering van bedrijfsprocessen en ontwikkeling van nieuwe diensten gewoon niet volhouden. Wij zijn het aan onze klanten verplicht om voorop te lopen en hen te helpen bij de inzet van de nieuwste technieken om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen en te blijven voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de GDPR/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die in 2018 vanuit Brussel op ons afkomt.”

Nico Riphagen, operationeel directeur van Arcus IT, voegt hieraan toe: “Met de overname van Loyall verdubbelt het team van specialisten dat betrokken is bij de ICT-infrastructuren van klanten. We verbeteren daarmee de dekking van de diverse specialismen en kunnen ons ook nog beter dan voorheen permitteren om mensen vrij te maken om te werken aan innovatie en productontwikkeling. De diensten van Arcus en Loyall sluiten goed op elkaar aan, zodat we maximaal kunnen profiteren van de voordelen die schaalvergroting ons biedt."

Loyall-directeur Gerard Dresens sluit zich hier bij aan: “Voor Loyall betekent dit dat onze naam verdwijnt, maar dat we een grote stap zetten in de realisatie van de plannen die we in 2013/2014 hebben gemaakt. Toen hebben we besloten dat Loyall sterk moest groeien: Loyall zou 4x zo groot moeten worden. De samenvoeging van Loyall met Arcus maakt dat er een bedrijf ontstaat van ongeveer 55 medewerkers, waarmee een grote stap in deze richting wordt gezet.”

Terug naar nieuws overzicht