Pink Elephant vernieuwt infrastructuur Integraal Kankercentrum Nederland
12-10-2017 | door: Witold Kepinski

Pink Elephant vernieuwt infrastructuur Integraal Kankercentrum Nederland

Pink Elephant en IKNL tekenen een driejarig contract voor het leveren van hoogwaardige ICT-infrastructuur en professionele support, inclusief de levering van werkplekapparatuur.

Het offertetraject was een stevig proces. Op basis van de Best Value Procurement methodiek is aan Pink Elephant de opdracht gegund. Van de 12 offertes die het beoordelingsteam van IKNL  ontving  en beoordeelde, werden  negen inschrijvers uitgenodigd voor de interviewrondes. De beoordelingen van de interviews met de sleutelfunctionarissen en de beoordelingen van de prestatie-, risico- en kansendossiers leidden tot een totaalscore oftewel een fictieve inschrijfprijs. Pink Elephant had de laagste fictieve inschrijfprijs. IKNL en Pink Elephant gaan een strategisch partnership aan om met de expertise van Pink Elephant IKNL proactief te adviseren, te ondersteunen en te ontzorgen zodat IKNL zijn organisatiedoelen kan realiseren.

Niels Minderman, Informatie Manager bij IKNL: “De ondertekening van het contract met Pink Elephant betekent voor IKNL een belangrijke mijlpaal. IKNL is een kennisinstituut dat samenwerkt met veel verschillende instellingen. Onze medewerkers moeten locatie-onafhankelijk kunnen werken en communiceren. Dat vraagt om een hoogwaardige ICT-infrastructuur en professionele support. Wij hebben Pink Elephant leren kennen als een partij die IKNL op het gewenste niveau kan bedienen. Intussen zijn de voorbereidingen van de migratie begonnen. Het wordt een pittige klus, maar IKNL is er van overtuigd dat die samen met Pink Elephant succesvol wordt volbracht.”

Terug naar nieuws overzicht