Rabobank zet partnership met Stichting DINL voort

Rabobank zet partnership met Stichting DINL voort

27-10-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Rabobank zet partnership met Stichting DINL voort

De Rabobank zet haar partnership met Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) voort. Rabobank en DINL gaan zich inspannen voor het verder versterken van de digitale mainportfunctie en het benutten van de kansen die de digitale infrastructuur opleveren voor de Nederlandse economie. Daarnaast is er een mogelijkheid voor het direct uitwisselen van kennis waarmee beide organisaties hun positie kunnen versterken en Rabobank haar klanten en prospects in de snel veranderende ICT-sector kan bedienen.

In 2016 heeft Rabobank zich aangesloten als hoofdpartner bij Stichting DINL. Het verlengen van de samenwerking is voor beide partijen een logische stap. De Rabobank onderschrijft de sterke rol en betekenis van de Nederlandse digitale infrastructuur als digitale mainport voor Nederland en de rol die dit speelt bij de digitalisering van het bedrijfsleven. Vanuit die gedachte participeerde de bank recentelijk in twee door Deloitte uitgevoerde onderzoeken op dit gebied waarbij de conclusie was dat Nederland een wereldwijde koploper is op het gebied van digitale infrastructuur.

Concurrentiekracht

Rabobank ziet een sterke digitale infrastructuur als een belangrijke randvoorwaarde voor het uitbouwen van de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. “Het is voor ons als Rabobank evident dat de digitalisering van het bedrijfsleven van groot belang is en dat de ICT-sector als toeleverancier hierin een zeer belangrijke rol speelt”, zegt Mark van Kampen, sectorspecialist ICT dienstverlening van de Rabobank.

“Een betrouwbare en veilige digitale infrastructuur is daarvoor essentieel en daar zet DINL zich voor in. Daarnaast biedt het partnership met DINL veel mogelijkheden bijvoorbeeld op het gebied van kennisuitwisseling. Daarmee kunnen we onze klanten en prospects in de ICT-sector nog beter bedienen en echt begrijpen wat hen bezig houdt”, aldus Van Kampen. Ook wil Rabobank haar steentje bijdragen aan maatschappelijke thema’s in de sector zoals bijvoorbeeld de aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit de ICT-sector. Van Kampen: “Bij dit thema zetten wij als Rabobank bijvoorbeeld actief ons netwerk in”, aldus van Kampen.

Verdere ontwikkeling van digitale mainport

“Als één van de grootste kredietverleners in Nederland maakt de Rabobank investeringen mogelijk in de verdere ontwikkeling en versterking van de digitale mainport”, aldus DINL directeur Michiel Steltman (foto). “Het partnership dat door de Rabobank en DINL gesloten is, illustreert hoe een veelzijdig en sterk digitaal ecosysteem bijdraagt aan die groei.” Stichting DINL zegt met enthousiasme uit te kijken naar het vervolg van de samenwerking.

Terug naar nieuws overzicht