Hendrik Blokhuis (DVN) wil digitale agenda van Nederland versnellen

06-11-2017 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Hendrik Blokhuis (DVN) wil digitale agenda van Nederland versnellen

Het is een initiatief van Cisco en program director Hendrik Blokhuis is er razend enthousiast over: het investeringsprogramma Digitale Versnelling Nederland (DVN). “Ik wil overheid, bedrijfsleven, academica en andere (maatschappelijke) organisaties samenbrengen”, vertelt Blokhuis. “Ik wil leiders ontmoeten die écht durven ingrijpen in primaire bedrijfsprocessen, en begrijpen dat digitalisering iets anders is dan bestaande processen verder automatiseren.”

Hendrik Blokhuis was CTO Europe, Middle East, Africa & Russia bij Cisco Systems en hield zich al langer bezig met het volgens hem brede vakgebied van digitale transformatie en digitale versnelling. Sinds januari is hij program director bij het Cisco-initiatief Digitale Versnelling Nederland (DVN), een investeringsprogramma dat samen met overheden, bedrijven en onderwijsorganisaties de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij moet stimuleren. “De digitale uitgangspositie van Nederland is goed”, vertelt hij. “Nederland is een investeringsland en staat in de internationale top vijf als het gaat om e-readiness. De overheid heeft bovendien een duidelijke visie. De digitale agenda die het ministerie van Economische Zaken (EZ) vorig jaar juli publiceerde, geeft focusgebieden aan die wij met DVN goed kunnen gebruiken om heel concreet in te investeren.”

Focusgebieden en lighthouses

De focusgebieden van DVN zijn educatie, gezondheidszorg, cyber security, infrastructuur en start-ups, vaak ook onderdeel van een ‘Smart City’. “Dat zijn zo ongeveer de focusgebieden die ook de overheid heeft benoemd. Blokhuis wil zich niet laten terugdrukken in 'innovatielabjes'. “We zijn in Nederland erg goed in 'proof of concepts' en 'businesscases' bedenken; dingen die soms als excuus fungeren voor het feit dat er niets gebeurt omdat we digitalisering en de daarmee gepaard gaande significante veranderingen eng vinden. Dat we zeggen: ik heb een lantaarnpaal uitgerust met een sensor en een IP-adres, dus het digitaliseren is klaar en we gaan vrolijk verder met wat we altijd al deden. Wat ik wel wil: in deze focusgebieden leiders ontmoeten die écht durven ingrijpen in de primaire processen van hun organisaties. Ik praat dan ook niet per se met de CIO's van bedrijven, maar net zo goed met business managers die direct voor die primaire processen verantwoordelijk zijn en een herontwerp aandurven.”

Blokhuis wil 'lighthouses' creëren: werken aan innovaties bij organisaties die er binnen hun sector toe doen en een lichtend voorbeeld zijn. “Neem het Prinses Maxima Kinderziekenhuis in Utrecht. De directeur daar wil het ziekenhuis met digitalisering naar een volgend niveau trekken. Het gaat dan heel nadrukkelijk niet primair om de techniek – de ICT – maar om de beleving van de patiënten. Met dit soort lighthouses wil ik laten zien dat digitalisering niet 'spannend' is en al helemaal niet 'eng', maar dat het kan en werkt. En ik wil laten zien dat niet zozeer de technologie leidend is, maar de doelstelling. Het Maxima Ziekenhuis gaat een beter ziekenhuis worden, daar gaat het om.”

Een ander voorbeeld is een project met Rijkswaterstaat. “RWS wil het autoverkeer efficiënter laten rijden en daarom hebben we langs de A58 een platform met nieuwe sensortechnologie uitgerold. Met slimme algoritmes kunnen we precies zien wie waar hoe hard rijdt. We hebben inmiddels een global partnership met TomTom, de fabrikant die werkt aan de ontwikkeling van autonoom autorijden en voor het volgende niveau daarvan live roadside sensoring data nodig heeft. Overigens, en dat is toch wel belangrijk: de bijdrage van DVN is in dit geval niet de totstandkoming van zo'n specifieke toepassing. Een lighthouse is een succesverhaal, maar vooral een voorbeeld van een toepassing dat andere partijen kunnen volgen. Het gaat ons om generieke toepassingen.”

Opnieuw ontwerpen

Blokhuis wil het begrip digitalisering niet zonder meer gelijk trekken met ICT. “Natuurlijk is ICT een belangrijk middel als het gaat om digitalisering en natuurlijk zijn daarom ook CIO's betrokken bij de partnerships, initiatieven en investeringen van DVN. Maar anders dan ICT is digitalisering de kans om primaire processen opnieuw te ontwerpen. Dat is niet hetzelfde als bestaande processen verder automatiseren door middel van ICT. Mijn gesprekspartner moet allereerst iemand zijn van de 'de business' of 'de organisatie', want daar zit het eigenlijke probleem dat digitalisering moet oplossen. Directeur Greet Prins van Philadelphia Zorggroep is zo'n gesprekspartner; die wil gewoon weten hoe haar organisatie met zesduizend medewerkers en ook zo’n 6.000 vrijwilligers door middel van digitalisering betere zorg kan verlenen. Philadelphia heeft gehoord dat er nieuwe IoT bouwblokjes zijn en wil weten hoe die het zorgproces beter maken. We zijn ook bezig met een sensorplatform in de Rotterdamse havens, dat de logistiek daar totaal verandert. Dat is precies wat ik zoek en waarmee ik ook de pers opzoek. Het gaat niet om Cisco, maar ik wil laten zien hoe digitalisering werkt en bedrijfsprocessen optimaliseert. Dat is mijn passie.”

DVN wil data, processen, mensen en dingen bij elkaar brengen en de markt een standaard innovatie platform aanbieden. “Op het platform dat wij bouwen, met daarop een steeds groter aantal lighthouses, kan iedereen straks zien dat er fantastische dingen worden ontwikkeld en dat andere partijen het ook kunnen. Wij bieden de wereld stekkers aan. En de wereld is in dit geval een bont gezelschap van partners: van een bevlogen aanjager van digitalisering als Erik Gerritsen van het ministerie van VWS, tot bijvoorbeeld start-ups; we zitten regelmatig aan tafel met de StartupDelta van Prins Constantijn. Ook de Cisco Networking Academy zit in onze plannen; met het investeringsgeld van DVN willen we vooral niet-technische studenten ICT-vaardigheden bijbrengen. Want juist zij moeten begrijpen hoe digitalisering bijdraagt aan hun bedrijfsprocessen.”

Heb lef

Voor CIO's en IT-managers die worstelen met digitalisering of willen bijdragen aan de digitale versnelling van Nederland, heeft Blokhuis een duidelijk advies: “Wees creatief en beperk je niet tot de R&D-afdeling van je eigen bedrijf. Sluit partnerships en praat veel met de business. Ga het nou echt een keer doen. Een 'proof of concept' of 'pilot' is op zich niet fout, maar er is meer lef nodig om digitalisering serieus toe te passen. Innovation is the art of failure; vooral de overheid moet af van het 'first-time-right' principe. Faal liever klein en snel. En verwar digitalisering niet met ICT; het gaat erom je primaire processen fundamenteel anders vorm te geven.”

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie