Hoogconjunctuur stuwt ondernemersvertrouwen tot nieuwe hoogtes

14-11-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Hoogconjunctuur stuwt ondernemersvertrouwen tot nieuwe hoogtes

Nederlandse ondernemers hebben veel vertrouwen in hun bedrijfsactiviteiten. Door de huidige hoogconjunctuur wordt dit vertrouwen tot nieuwe hoogtes gestuwd. In de technologie-, media- en telecomsector (TMT-sector) is het ondernemersvertrouwen stabiel op een hoog niveau.

Dit blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Dit bureau gaat uit van een groei van 3,1% in 2017 en 2,4% in 2018 voor de Nederlandse economie. Zowel de investeringen, uitvoer als particuliere consumptie dragen hier flink aan bij. Het Economisch Bureau voorspelt dat de investeringen in 2017 met 5,7% en in 2018 met 4,3% stijgen. De uitvoer van producten stijgt naar verwachting met 5,3% in 2017 en 4,8% in 2018, terwijl de invoer met respectievelijk 5,1% en 5% groeit.

Ondernemersvertrouwen op hoog en stabiel niveau

Het ondernemersvertrouwen wordt door de hoogconjunctuur tot nieuwe hoogtes gestuwd. ABN AMRO meldt dat het ondernemersvertrouwen in de TMT-sector op een hoog niveau stabiel blijft. ABN AMRO noemt de huidige ontwikkelingen in de economie gunstig voor de TMT-sector. De verschillende tussen de branche binnen deze sector zijn overigens groot. Voornamelijk de ICT-sector groeit sterk. De telecombranche en uitgevers laten juist een omzetkrimp zien.

Ondernemers in de TMT-sector zijn de afgelopen jaren steeds positiever geworden over de winstgevendheid van hun onderneming. Het oordeel over de omzet fluctueert sterk, maar is al lange tijd gematigd tot sterk positief. Ook de prijsontwikkeling in de sector wordt over het algemeen als positief ervaren.

Minder faillissementen

Ook is het aantal faillissementen in de ICT-sector gedaald. In 2014 gingen gemiddeld bijna 18 bedrijven per maand failliet. Dit gemiddelde is inmiddels gedaald tot 12 faillissementen per maand. ABN AMRO verwacht dat indien de economische groei op dit niveau blijft, het aantal faillissementen verder zal dalen.

ABN AMRO meldt dat de toegevoegde waarde van de sector lange tijd sterker is gegroeid dat het Bruto Binnenlands Product (BBP). De toegevoegde waarde is vorige jaar minder sterk gestegen dan voorheen, maar is nog steeds positief en ongeveer gelijk aan het Nederlandse gemiddelde.

Meer informatie is beschikbaar in het rapport 'Stand van Sectoren’ van ABN AMRO.

Terug naar nieuws overzicht