‘VerSaaSen’ van applicaties steeds hoger op agenda van ISV’s

15-12-2017 | door: Blog
Deel dit artikel:

‘VerSaaSen’ van applicaties steeds hoger op agenda van ISV’s

Software-as-a-Service (SaaS) is in. Overal zie je dat consumenten en bedrijven steeds minder gebruikmaken van lokaal geïnstalleerde software en opslag, maar steeds meer van cloudtechnologie. Voor eindgebruikers al gesneden koek, maar voor veel ISV’s nog niet. Zij gaan er – in veel gevallen ten onrechte – vanuit, dat versaasen van hun software niet mogelijk is.

We zien dat daar nu langzaam verandering in komt. De interesse in SaaS-benaderingen groeit en dat is ook niet verwonderlijk, kijkend naar de concrete voordelen. Vraag is hoe je als ISV tewerk kunt gaan, als je overweegt om je on-premise applicatie als SaaS aan te gaan bieden. Dat kan met een praktisch stappenplan, dat er garant voor staat dat je gestructureerd opereert en geen belangrijke fases overslaat.

Stap 1

De eerste stap is een scan van de bestaande applicatie. Hoe ziet de architectuur eruit? Wat is de situatie met betrekking tot licenties? In sommige gevallen kan het nodig zijn om een grondiger analyse uit te voeren op de broncode. Het resultaat van zo’n onderzoek is de basis voor een advies over de mogelijkheden van versaasen van de applicatie.

Stap 2

Bij een positieve uitslag is de volgende stap het moderniseren van de applicatie, zodat deze cloudready is. Dat kan afhankelijk van de omvang en complexiteit van de applicatie een kostbare zaak zijn. Om die reden hebben we voor klanten een constructie ontwikkeld, die aansluit bij de uitgangspunten van cloudcomputing: pay as you go. In plaats van de modernisering in een keer af te rekenen, kan dit op maandelijkse basis wanneer de applicatie in de lucht is. Zo is een hoge investeringsdrempel weg te nemen en komt versaasen binnen het handbereik van elke ISV.

Stap 3

Volgende stap is de daadwerkelijke migratie naar de cloud die op verschillende manieren mogelijk is: in de vorm van lift en shift op een IaaS-platform of naar een multi-tenant PaaS-omgeving. Deze laatste heeft in die zin de voorkeur dat je met een multi-tenant platform alle voordelen van cloudcomputing benut.

Na de migratie mag je je als ISV een SaaS-leverancier noemen en is er alleen nog de vraag hoe je het beheer van de nieuwe cloudapplicatie gaat ondersteunen. Dat is in eigen huis uit te voeren, maar ook uit te besteden. Dat geldt niet alleen voor het technische beheer, maar ook in toenemende mate voor het functionele beheer. Door uit te besteden, kun je je als ISV volledig richten op het vermarkten van de applicatie en het ondersteunen van klanten.

Bij dit stappenplan moet pragmatisme de basis zijn. Het versaasen van een applicatie moet technisch, financieel en organisatorisch haalbaar zijn. Dat is het eerste waarover duidelijkheid moet zijn. Niemand is gebaat bij open eindes gedurende het traject. Met een praktische insteek is die gewenste duidelijkheid te scheppen.

Jurgen Duijster – Transfer Solutions

Terug naar nieuws overzicht